Zintegrowana stacja monitoringu ścieków i wód powierzchniowych

Urządzenia firmy Teledyne Isco można zintegrować w stację monitoringu wody i ścieków, indywidualnie pod kątem prowadzonych badań. Interfejs Urządzeń Peryferyjnych 2105, jest modułem stworzonym z myślą o komponowaniu systemów pomiaru i rejestracji parametrów ilościowych i jakościowych środowiska, poboru i selekcji próbek oraz transmisji danych.

Produkty:

Stacja monitoringu jakości oraz ilości wód powierzchniowych oraz ścieków INTERFEJS URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2105 firmy TELEDYNE ISCO

Stacja monitoringu jakości oraz ilości wód powierzchniowych oraz ścieków INTERFEJS URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2105 firmy TELEDYNE ISCO

Urządzenie 2105 jest kompatybilne z pozostałymi modułami serii 2100 tj. przepływomierzami wód powierzchniowych oraz ścieków (2150, 2110), modułami transmisji danych itd. Dodatkowo, moduł 2105 został wyposażony w interfejs umożliwiający podłączenie sond fizykochemicznych SDI12, deszczomierzy, automatów do poboru prób oraz innych urządzeń peryferyjnych, zarówno firmy Teledyne Isco jak i innych producentów.

SPRAWDŹ navigate_next