Stacjonarne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych w obudowie całorocznej 6712 FR firmy TELEDYNE ISCO

Automaty do poboru prób typu 6712FR przystosowane są do pracy w zakresie temperatur od -29o do +49oC jako urządzenia wolnostojące. Stanowią one najbardziej zaawansowaną technicznie serię automatów do poboru prób. Umożliwiają zorganizowanie kompletnej stacji monitoringu wody i ścieków poprzez zintegrowanie przepływomierza lub/i sond pomiarowych pH/temperatury, konduktywności, redox itd. lub/i deszczomierza. Wszystkie pomiary i funkcje realizowane przez stację monitoringu stworzoną w oparciu o sampler 6712FR mogą być obsługiwana z wykorzystaniem jednego dedykowanego oprogramowania Flowlink.

Sampler 6712FR wyposażony jest w odporną obudowę z tworzywa sztucznego ABS wzmacnianego włóknem szklanym, umożliwiającą pobór prób przez cały rok w warunkach zewnętrznych. Dzięki powłoce zewnętrznej obudowa odporna na działanie promieni UV oraz korozję, nie ulegagwałtownemu nagrzaniu lub schłodzeniu pod wpływem zmian temperatury otoczenia.

Sterownik samplera automatycznie kontroluje funkcje chłodzenia i ogrzewania komory prób. Ze względu na zastosowanie wysokowydajnego kompresora oraz termoizolowanej obudowy, pobierane próby przechowywane są zawsze w temperaturze 0-4oC.

Pobór prób dokonywany jest poprzez odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną zgodnie z normą ISO 5667/10 (prędkość przepływu cieczy na drodze od miejsca poboru do butelki musi być większa od 0,5m/s). Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 8,5 m.

Ultradźwiękowy, bezkontaktowy detektor cieczy (patent US #5,125,801) zapewnia powtarzalność objętości pobieranych prób w zakresie +/- 5%. Linia ssąca, każdorazowo przed i po poborze próby, jest przedmuchiwana oraz przepłukiwana (możliwość 3 płukań przed poborem). Niedrożność linii poboru sygnalizowana jest w sposób automatyczny.

Próbki pobierane są według określonego programu, np. proporcjonalnie do czasu, przepływu lub zdarzeniowo, po przekroczeniu nastaw monitorowanych parametrów (np. pH, konduktywności, itd.).

Próbki zdarzeniowe pobrać można do wydzielonych butelek. Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterownia pobieraniem próbek (z pulpitu sterowniczego).

Urządzenie zapisuje wszelkie informacje o  pobieranych próbkach, czas i datę nieudanych poborów prób oraz dane z podłączonych urządzeń zewnętrznych tj. sondy pomiarowe, przepływomierz oraz inne urządzenia peryferyjne.

Wszystkie samplery Teledyne Isco posiadają stopień szczelności kontrolera IP 67!

ZASTOSOWANIA:

 • Stacjonarny pobór prób na wlotach i wylotach oczyszczalni ścieków
 • Monitoring procesów przemysłowych
 • Obserwacja opadów burzowych

 

ZALETY:

 • pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury
  1. przechowywanie prób w ciemności w temperaturze od 0 do 4oC podczas całego cyklu poboru prób
  2. pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał ze zintegrowanego lub zewnętrznego przepływomierza ścieków)
  3. ciągły pomiar oraz rejestracja pH i temperatury w próbach chwilowych
  4. prędkość poboru prób od punktu poboru do butelki >0,5m/s
  5. średnica wewnętrzna linii poboru prób od punktu poboru do butelki >9,0mm
  6. typowa powtarzalność objętości próby +/-5%
 • pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu: stała objętość-zmienny czas/stały czas-zmienna objętość, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy
 • możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zew. np.: przepływomierzem (pobór prób proporcjonalny do przepływu), pH-metrem, konduktometrem itd. (pobór zdarzeniowy przy przekroczeniu zadanych parametrów)
 • odporna obudowa z tworzywa sztucznego ABS wzmacnianego włóknem szklanym, umożliwiająca pobór prób przez cały rok w warunkach zewnętrznych, odporna na działanie promieni UV oraz korozję, nie ulegająca gwałtownemu nagrzaniu lub schłodzeniu pod wpływem zmian temperatury otoczenia
 • wysokowydajna, niezawodna pompa perystaltyczna o wysokości podnoszenia do 8,5 m
 • możliwość zorganizowania stacji monitoringu wody i ścieków
 • bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymogami użytkownika (możliwość zapamiętywania do 5 programów poboru)
 • możliwość generowania raportów próbkowania z uwzględnieniem wartości mierzonych parametrów oraz daty i czasu poboru poszczególnych prób, w tym tzw. zdarzeniowych
 • możliwość rozbudowy urządzenia w każdej chwili eksploatacji o akcesoria dodatkowe tj. przepływomierz, deszczomierz, sondy pomiarowe parametrów fizykochemicznych SDI12
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • menu w języku polskim

OPCJE DODATKOWE MODELI 6712 DOSTĘPNE NA KAŻDYM ETAPIE EKSPLOATACJI:

 • konfiguracja z przepływomierzem ścieków SIGNATURE z dowolną sondą pomiarową przepływu, zależną od warunków punktu
 • rozbudowa o kolejne sondy pomiarowe parametrów fiz.-chem, ścieków tj.: pH, temperatura, konduktywność, tlen rozpuszczony, potencjał redox
 • konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych z nadrzędnym systemem typu SCADA
 • pomiar wysokości opadu (deszczomierz) – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem
 • modem transmisji GSM

 

SAMPLER

6712 FR

Wymiary

125x66x66 cm

 

73 kg

Temperatura pracy

- 29ºC - + 49ºC

Konfiguracja butelek

24x1 l PP
24x0,35 l szkło
8x2 l PE
2x7,5 l PE
1x10,0 l PE, szkło
1x15 l PE
1x20,0 l PE, szkło

Zasilanie

230V / 50Hz

Obudowa

Całoroczna; wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, powłoka żelowa odporna na działanie promieni UV, stopień szczelności IP67, części elektryczne i mechaniczne umieszczone są w obudowie odpornej na kurz i wilgoć

Stopień szczelności kontrolera

IP 67

Chłodzenie

Wysokowydajny kompresor, termoizolowana obudowa, automatyczne rozmrażanie komory prób

Podgrzewanie

Grzałki sterowane automatycznie

Pompa

Perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10, system perystaltyczny eliminuje konieczność stosowania pośrednich naczyń kalibracyjnych narażonych na zanieczyszczenie i sprzyjających zanieczyszczaniu kolejno pobieranych prób.

Przedmuchiwanie / Przepłukiwanie linii poboru

Przed- i po każdej próbce / Ustawialne od 1 do 3 razy przed poborem próbki

Wskaźnik uszkodzenia linii

Linia ssąca

1 –30m z winylu lub teflonu, średnica wew. 3/8” (0,95cm) – zgodnie z normą ISO 5667/10

Max. wysokość podnoszenia

8,5 m

Ustawialna objętość próby

10 – 9990 ml

Typowa powtarzalność

+/- 5 ml , +/- 5 %

Detektor cieczy

Bezkontaktowy, z kompensacją zmian wysokości podnoszenia, nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy, (patent US #5,125,801)

Powtarzanie poboru

Do 3 razy w przypadku niepowodzenia poboru

Wielkość próby ustawialna w ml

Ochrona przed przelaniem

Urządzenie nie zaakceptuje objętości próby lub sumy prób, która spowodowałaby przelanie się cieczy z butelki/butelek

Automatyczne zakończenie pracy po wypełnieniu programu

Programy próbkowania

5

Programowanie

Uproszczone i zaawansowane

Opóźnienie programu

Ustawialne (koniec/początek próbkowania): czas, data, dzień tygodnia, sygnał z urządzenia zew. lub wew. modułu (pH-metr, przepływomierz, konduktometr itd.)

Pobór prób w zmiennych odstępach czasu

Pobór prób zależnie od wskazań czujnika poziomu

SAMPLER

6712 FR

Pobór prób zależnie od wskazań czujnika przepływu

Pobór prób na podstawie niskich lub wysokich punktów: przepływu, ORP, pH, itd.

Pobór prób przy określonych stanach alarmowych

Butelki „awaryjne”

RS 232

Wejścia opcjonalne

4 – 20 mA (1) moduł 780

Wyjścia opcjonalne

4 – 20 mA (3)

Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny

5 lat

Drogi transmisji danych do komputera

Za pomocą: RS 232, modemu GSM, modemu radiowego, Przenośnej Pamięci RTD

file_download