Stacjonarne automaty do pobru prób wody i ścieków

Urządzenia znajdują zastosowanie przede wszystkim przy poborach prób z wlotów i wylotów komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Umożliwiają zorganizowanie całorocznej stacji monitoringu jakości oraz ilości ścieków i wód powierzchniowych.

Produkty:

Stacjonarne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych w obudowie całorocznej 6712 FR firmy TELEDYNE ISCO

Stacjonarne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych w obudowie całorocznej 6712 FR firmy TELEDYNE ISCO

Automaty do poboru prób typu 6712FR przystosowane są do pracy w zakresie temperatur od -29o do +49oC jako urządzenia wolnostojące. Stanowią one najbardziej zaawansowaną technicznie serię automatów do poboru prób. Umożliwiają zorganizowanie kompletnej stacji monitoringu wody i ścieków poprzez zintegrowanie przepływomierza lub/i sond pomiarowych pH/temperatury, konduktywności, redox itd. lub/i deszczomierza. Wszystkie pomiary i funkcje realizowane przez stację monitoringu stworzoną w oparciu o sampler 6712FR mogą być obsługiwana z wykorzystaniem jednego dedykowanego oprogramowania Flowlink.

SPRAWDŹ navigate_next

Stacjonarne automaty do poboru prób wody i ścieków w obudowie całorocznej 5800 firmy TELEDYNE ISCO do automatycznego poboru prób wody i ścieków umożliwiają zorganizowanie stacji monitoringu wody i ścieków

Stacjonarne automaty do poboru prób wody i ścieków w obudowie całorocznej 5800 firmy TELEDYNE ISCO do automatycznego poboru prób wody i ścieków umożliwiają zorganizowanie stacji monitoringu wody i ścieków

Automaty do poboru prób typu 5800FR przystosowane są do pracy w zakresie temperatur od -29º do +49ºC jako urządzenia wolnostojące. Sterownik samplera automatycznie kontroluje funkcje chłodzenia i ogrzewania komory prób. Ze względu na zastosowanie wysokowydajnego kompresora oraz termoizolowanej obudowy, pobierane próby przechowywane są zawsze w temperaturze 0-4ºC.

SPRAWDŹ navigate_next