Sondy pomiarowe parametrów fizykochemicznych (pH, temperatura itd.):

sondy pomiarowe firmy YSI pracujące samodzielnie lub we współpracy z przepływomierzami i automatami do poboru prób firmy Teledyne Isco. Umożliwiają ciągły pomiar i rejestrację takich parametrów jak: pH, temperatura, konduktywność, tlen rozpuszczony, potencjał redox, mętność itd.

Produkty:

Moduł 701 ph/temperatury,  integrowany z automatem do poboru prób 6712 oraz AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Moduł 701 ph/temperatury, integrowany z automatem do poboru prób 6712 oraz AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Moduł pomiaru pH i temperatury 701 jest wymiennym modułem współpracującym z automatami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 701 z samplerem umożliwia ciągłą rejestrację parametrów pH i temperatury oraz pobór prób w trybie zdarzeniowym.

SPRAWDŹ navigate_next

Wieloparametrowa sonda YSI 600R firmy YSI

Wieloparametrowa sonda YSI 600R firmy YSI

Sonda przeznaczona do monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Wieloparametrowa sonda YSI 600XLM firmy YSI

Wieloparametrowa sonda YSI 600XLM firmy YSI

Sonda przeznaczona do monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych.

SPRAWDŹ navigate_next