Przepływomierz ścieków typu 730 Bubbler z integrowany samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz typu 730 Bubbler jest wymiennym modułem pomiaru natężenia przepływu ścieków współpracującym z urządzeniami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 730 z próbopobierakiem umożliwia rejestrację przepływu oraz pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normami.

Przepływomierz typu 730 Bubbler jest wymiennym modułem pomiaru natężenia przepływu ścieków współpracującym z urządzeniami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 730 z próbopobierakiem umożliwia rejestrację przepływu oraz pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normami.

ZASADA DZIAŁANIA PRZEPŁYWOMIERZA ISCO ULTRASONIC 710

Przepływomierz firmy Teledyne Isco, typ 730, do obliczania wartości natężenia przepływu ścieków wykorzystuje wartości napełnienia mierzone drobnopęcherzykową sondą pomiarową współpracującą z urządzeniem pierwotnym (zwężka, przelew) o określonej charakterystyce przepływu. Wylot sondy drobnopęcherzykowej umieszczany jest w miejscu odpowiednim dla danego typu urządzenia pierwotnego. Poprzez wylot sondy wydostaje się w sposób ciągły niewielka ilość powietrza, co objawia się jako wolno uwalniane z czujnika pęcherzyki. Ciśnienie wsteczne wywierane na powietrze wydostające się z sondy zmienia się proporcjonalnie do poziomu cieczy w przepływającym strumieniu. Przepływomierz typ 730 odczytuje ciśnienie i przetwarza w odczyt aktualnego napełnienia. Odczyt napełnienia przy znanej charakterystyce urządzenia pierwotnego (krzywa przepływu) pozwala na konwersję tego napełnienia na przepływ.

Do współpracy z przepływomierzami 730 Bubbler przystosowane są praktycznie wszystkie zunifikowane typy urządzeń pierwotnych tj. zwężki oraz przelewy. Firma Teledyne ISCO oferuje innowacyjne rozwiązania kołowych oraz trójkątnych przelewów pomiarowych w zakresie średnic 150÷300 mm, których instalacja nie wymaga jakiejkolwiek przebudowy istniejącej kanalizacji (rys.1,2).

Dodatkowo, obliczenie przepływu może opierać się na równaniu Manninga lub indywidualnie zdefiniowanym algorytmie. Istnienie możliwość scharakteryzowania danego urządzenia pierwotnego również za pomocą tabeli par punktów napełnienie-przepływ.

Przepływomierz ścieków typu 730 Bubbler z integrowany samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

MOŻLIWOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POBORU PRÓB ISCO 6712/AVALANCHE oraz POMIARU PRZEPŁYWU ISCO 730 BUBBLER:

  • pomiar i sumowanie natężenia przepływu;
  • pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodny z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normą 5667/10;
  • gromadzenie w pamięci urządzenia danych dotyczących napełnienia, przepływu oraz historii poboru próbek, które mogą być przenoszone przy pomocy RTD (Przenośna Pamięć) lub komputera PC i opracowywane za pomocą oprogramowania Flowlink®;
  • wyświetlanie na podświetlanym wyświetlaczu mierzonych wartości napełnienia, sumarycznej objętości przepływu medium oraz statusu próbopobieraka;
  • aktywację próbopobieraka w oparciu o poziom, natężenie przepływu medium lub impuls zewnętrzny.

ZALETY:

  • niezawodność pomiaru przepływu,
  • możliwość rozbudowy samplera o moduł 730 (lub inny) w każdej chwili jego eksploatacji dzięki zastosowanej technologii Plug&Play,
  • niewrażliwość modułu 730 Bubbler na pianę, parę, wiatr, temperaturę ścieków, skład jakościowy ścieków,
  • szeroki zakres pomiaru napełnienia od 0,003 do 3,048 m.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZELEWU POMIAROWEGO ISCO:

Przelew pomiarowy średnica [mm]

Zakres pomiarowy [l/s]

Przelew trójkątny V60º Przelew kołowy

150 mm

0,063 – 5,7 l/s 0,32 – 11 l/s

200 mm

0,063 – 10 l/s 0,63 – 20 l/s

250 mm

0,063 – 15 l/s 1,3 – 30 l/s

300 mm

0,063 – 20 l/s 2,5 – 40 l/s

Zasilanie

9 do 14V z samplera 6712/Avalanche

Wymiary

szerokość: 14,5 cm, wysokość: 12,4 cm, głębokość: 5,1 cm

Waga

0,7 kg

Zakres temperatury pracy

od 0ºC do +49ºC

Zakres temperatury przechowywania

od -18ºC do +60ºC

Pamięć

nieulotna, programowalna typu flash, aktualizowana poprzez port samplera 6712, dane gromadzone w sterowniku samplera 6712, możliwość użycia PC

Materiał

Polistyren

Obudowa

IP 67 odporna na działanie promieni UV

Zapis danych

programowalny poprzez sampler w odstępach 1, 2, 5, 10, 15, 30 min.

Zakres pomiaru

0,003-3,05 m

Dokładność pomiaru napełnienia

0,003-1,50 m: 0,003m
1,50-3,05 m: 0,011m

Rozdzielczość poziomu

0,0003m

Pamięć

512kB

Konwersja poziom / przepływ

Przelewy

V - kształtny, prostokątny z- i bez zwężenia, Cipoletti

Zwężki

Parshall, Palmer- Bowlus, Trapezoidalny, H.

Wzór Manninga

Okrągły, kanał typu U, Prostokątny, Trapezoidalny

Tabela punktów danych

Od 3 do 50-ciu par punktów: poziom - przepływ

Równanie

Dwu- składnikowy wielomian

Przelew ISCO

V – kształtny, okrągły

file_download