Przepływomierz ścieków typ 750 AV integrowany z samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz typ 750 AV firmy Teledyne Isco jest wymiennym modułem pomiaru natężenia przepływu ścieków współpracującym z automatami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 750 z samplerem umożliwia rejestrację przepływu oraz pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normami.

Przepływomierz typ 750 AV firmy Teledyne Isco jest wymiennym modułem pomiaru natężenia przepływu ścieków współpracującym z automatami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 750 z samplerem umożliwia rejestrację przepływu oraz pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normami.

ZASADA DZIAŁANIA PRZEPŁYWOMIERZA ISCO 750 AV

Przepływomierz firmy Teledyne Isco, typ 750, jako podstawę obliczania wartości przepływu ścieków wykorzystuje bezpośredni pomiar napełnienia i prędkości średniej strumienia.

Niewielkich rozmiarów zintegrowaną sondę pomiaru prędkości i napełnienia (patent US 5,371,686 & 5,557,536) umieszcza się w przekroju pomiarowym za pomocą odpowiedniego systemu montażowego (rys.1, 2).

Pomiar napełnienia oparty jest na pomiarze ciśnienia hydrostatycznego.

Równolegle do pomiaru napełnienia, przepływomierz mierzy prędkość średnią w przekroju. W kierunku przepływającego medium emitowana jest fala ultradźwiękowa o częstotliwości 500Hz. Odbija się ona od cząstek oraz pęcherzyków powietrza zawartych w wodzie lub ściekach. Zgodnie z efektem Doppler’a, częstotliwość powracającej fali jest wyższa lub niższa (w zależności od kierunku przepływu) od częstotliwości wyjściowej. Zmiany częstotliwości są proporcjonalne do zmian prędkości. Stanowią one podstawę obliczenia prędkości średniej.

Znając prędkość średnią oraz obwód zwilżony, urządzenie oblicza natężenie przepływu korzystając z zależności:

Q = A x V

gdzie:
A – pole przekroju pomiarowego
V – średnia prędkość przepływu w przekroju pomiarowym

Dodatkowo, przepływomierz 750 umożliwia obliczenie przepływu w oparciu o równanie Manninga, indywidualnie zdefiniowany algorytm lub charakterystykę urządzenia pierwotnego (np.: zwężka, przelew) opisanego za pomocą tabeli par punktów napełnienie-przepływ. Przepływomierz typ 750 AV nie wymaga kalibracji przez użytkownika.

Przepływomierz ścieków typ 750 AV integrowany z samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

rys.1, 2 przykład instalacji sondy pomiarowej AV w kanale

Przepływomierz ścieków typ 750 AV integrowany z samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

MOŻLIWOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POBORU PRÓB ISCO 6712/AVALANCHE oraz POMIARU PRZEPŁYWU ISCO 750 AV:

  • pomiar i sumowanie natężenia przepływu;
  • pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodny z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normą ISO 5667/10;
  • gromadzenie w pamięci urządzenia danych dotyczących napełnienia, prędkości przepływu, natężenia przepływu oraz historii poboru próbek, które mogą być przenoszone przy pomocy RTD (Przenośna Pamięć) lub komputera PC i opracowywane za pomocą oprogramowania Flowlink;
  • podgląd na wyświetlaczu mierzonych wartości napełnienia, prędkości oraz sumarycznej objętości przepływu, a także statusu próbopobieraka;
  • aktywację próbopobieraka w oparciu o np. poziom, natężenie przepływu, impuls zewnętrzny itp.

ZALETY:

  • niezawodność pomiaru przepływu,
  • możliwość rozbudowy samplera o moduł 750 (lub inny) w każdej chwili jego eksploatacji dzięki zastosowanej technologii Plug&Play,
  • niewrażliwość modułu 750 AV na pianę, parę, wiatr, temperaturę ścieków, skład jakościowy ścieków,
  • brak potrzeby stosowania pierwotnych koryt pomiarowych: zwężek oraz przelewów; możliwość współpracy z już istniejącymi,
  • możliwość kontroli przepływów w warunkach podtopienia kanału, występowania zjawiska „cofki” itp.

Wymiary

szerokość: 3,3 cm, długość: 15,2 cm, wysokość: 1,9 cm

Waga

0,95 kg

Obudowa

stal nierdzewna, CPVC

Stopień szczelności

IP 68

Zakres pomiaru napełnienia

0,01 – 3,05m

Dokładność pomiaru napełnienia

0,01 – 1,52m: 0,003m
>1,52m: 0,009m

Zakres pomiaru prędkości

-1,5 ÷ 6,1 m/s

Dokładność pomiaru prędkości

-1,5 ÷ 1,5 m/s: 0,03 m/s
1,5 ÷ 6,1 m/s: 2% odczytu

Częstotliwość emisji fali

500 kHz

Temperatura pracy

od 0ºC do +60ºC

Zasilanie

12V z samplera 6712/Avalanche

Wymiary

szerokość: 14,5 cm, wysokość: 12,4 cm, głębokość: 5,1 cm

Waga

0,4 kg

Zakres temperatury pracy

od 0ºC do +49ºC

Zakres temperatury przechowywania

od -18ºC do +60ºC

Pamięć

nieulotna, programowalna typu flash, aktualizowana poprzez port samplera 6712, dane gromadzone w sterowniku samplera 6712

Obudowa

Polistyren, odporna na działanie promieni UV

Stopień szczelności

IP 67

Zapis danych

programowalny poprzez sampler w odstępach co 1, 2, 5, 10, 15, 30 min.

Pamięć

512kB

Konwersja poziom / przepływ

Przelewy

V - kształtny, prostokątny z- i bez zwężenia, Cipoletti

Zwężki

Parshall, Palmer- Bowlus, Trapezoidalna, typu H.

Wzór Manninga

Kanał okrągły, kanał typu U, Prostokątny, Trapezowy

Tabela punktów danych

Od 3 do 50-ciu par punktów: poziom - przepływ

Równanie

Dwu- składnikowy wielomian

Przelew ISCO

V – kształtny, okrągły

file_download