Przepływomierze integrowane z automatami do poboru prób

Urządzenia znajdują zastosowanie przede wszystkim przy poborach prób z wlotów i wylotów komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków. Umożliwiają zorganizowanie całorocznej stacji monitoringu jakości oraz ilości ścieków i wód powierzchniowych.

Produkty:

Przepływomierz ścieków typ 750 AV integrowany z samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz ścieków typ 750 AV integrowany z samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz typ 750 AV firmy Teledyne Isco jest wymiennym modułem pomiaru natężenia przepływu ścieków współpracującym z automatami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 750 z samplerem umożliwia rejestrację przepływu oraz pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normami.

SPRAWDŹ navigate_next

Przepływomierz ścieków typu 730 Bubbler z integrowany samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz ścieków typu 730 Bubbler z integrowany samplerami 6712/AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przepływomierz typu 730 Bubbler jest wymiennym modułem pomiaru natężenia przepływu ścieków współpracującym z urządzeniami do poboru prób 6712 oraz Avalanche. Połączenie modułu 730 z próbopobierakiem umożliwia rejestrację przepływu oraz pobór prób proporcjonalnie do przepływu zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami oraz Normami.

SPRAWDŹ navigate_next