Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków GLACIER firmy TELEDYNE ISCO

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Model Glacier przeznaczony jest do podstawowych zastosowań, w których istotne jest pobranie próby zbiorczej proporcjonalnie do czasu lub przepływu. Z urządzeniem można skonfigurować butelkę o objętości 10 lub 20l. Wbudowana kompaktowa lodówka ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewnia przechowywanie prób w temperaturze <4oC przez cały cykl poboru prób.

Dzięki zastosowaniu akumulatora o dużej pojemności oraz elektronicznej kontroli temperatury, samplery Isco mogą pracować w terenie przez okres powyżej 7dni.

Automat wyposażony jest w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 7,9m, zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest przedmuchiwana każdorazowo przed i po poborze oraz przepłukiwana w trybie ręcznym. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy (patent US #5,125,801) gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy.

Zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do czasu, przepływu (wymagany jest przepływomierz zewnętrzny), w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego. Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób (z pulpitu sterowniczego).

Urządzenie wyświetla oraz zapisuje temperaturę komory chłodzenia w czasie całego cyklu poboru. Istnieje moiżliwość importowania do komputera historii poboru wraz z rejestrem temperatury przy użyciu oprogramowania np. HyperTerminal.

Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności obudowy IP 67!

ZASTOSOWANIE:

 • Inspekcyjny pobór prób
 • Monitoring wlotów i wylotów oczyszczalni ścieków
 • Monitoring wód powierzchniowych
 • Monitoring sieci kanalizacyjnych

ZALETY:

 • pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury
  1. przechowywanie prób w ciemności w temperaturze od 0 do 4ºC podczas całego cyklu poboru prób
  2. pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z przepływomierza zewnętrznego)
  3. prędkość poboru prób od punktu poboru do butelki >0,5m/s
  4. średnica wewnętrzna linii poboru prób od punktu poboru do butelki >9,0mm
 • wbudowana kompaktowa lodówka, agregatowy system chłodzenia
 • system oszczędnego zużycia baterii w trybie STANDBY
 • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków
 • tryby poboru prób: proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • obudowa z tworzywa typu ABS – odporna na korozję oraz działanie promieni UV
 • niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (max. wysokość podnoszenia 7,9m)
 • łatwa obsługa urządzenia
 • pomiar i rejestracja temperatury komory przechowywania prób

Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków GLACIER firmy TELEDYNE ISCO

TYP SAMPLERA

GLACIER

Wymiary

63x38x60 cm

Ciężar

28,0 kg

Konfiguracja butelek

1 x 10 l PE, szkło, Nalgen
1 x 20,0 l PE
1 x 9 l Propak

Temperatura pracy

0 – 49ºC

Chłodzenie prób

Agregatowy system chłodzenia niezawierający CFC, gwarantuje utrzymanie temperatury komory prób na poziomie <4oC przy temperaturze otoczenia 0 – 40ºC

Zasilanie

12V, akumulator 55Ahr/zasilacz 230V

Obudowa

Wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, odporne na działanie promieni UV

Stopień szczelności kontrolera

IP 67, zapewniający wodoszczelność kontrolera

Pompa

Perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10, system perystaltyczny eliminuje konieczność stosowania pośrednich naczyń kalibracyjnych narażonych na zanieczyszczenie i powodujących wtórne zanieczyszczenie prób

Przedmuchiwanie / Przepłukiwanie linii poboru

Przed- i po każdej próbce / Tryb manualny przepłukiwania

Informacja o niepobranych próbach

Linia ssawna

Zakres od 1 do 30m wykonana z winylu lub teflonu, średnica wew. 3/8” (0,95cm) – zgodnie z normą ISO 5667/10

Maksymalna wysokość podnoszenia

7,9 m

Ustawialna objętość próby

10 – 9990 ml

Powtarzalność poboru

+/- 5 ml, +/- 5 %

Detektor cieczy

Bezkontaktowy, z kompensacją zmian wysokości podnoszenia, nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy, (patent US #5,125,801)

Objętość próby ustawialna w ml

Ochrona przed przelaniem

Urządzenie nie zaakceptuje objętości próby lub sumy prób, która spowodowałaby przelanie się cieczy z butelki

Automatyczne zakończenie pracy po wypełnieniu programu

Liczba programów próbkowania

2 (1 pracujący, 1 zapamiętany)

Opóźnienie programu

Ustawialny początek próbkowania: czas i data lub programowany stan parametrów: pH, poziom, itd

Rejestracja temperatury komory chłodzącej podczas cyklu poboru

Blokowanie dostępu do programu za pomocą hasła (opcjonalnie)

Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny

5 lat

Drogi transmisji danych do komputera

RS 232

Opcje dodatkowe

Możliwość podłączenia przepływomierza zewnętrznego oraz wyzwolenia programu próbkującego z urządzenia zewnętrznego np. sondy pomiarowej pH.

file_download