Przewoźne, przenośne lodówkowe automaty do poboru prób wody i ścieków AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewoźne automaty do poboru firmy Teledyne Isco umożliwiają automatyczny pobór reprezentatywnych prób wody i ścieków. Model Avalanche wyposażony w technicznie zaawansowany sterownik 6712 przystosowany został dodatkowo do wszechstronnego monitoringu parametrów ścieków. Wbudowana kompaktowa lodówka ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewnia przechowywanie prób w temperaturze <4oC przez cały cykl poboru prób. System oszczędzania energii (tryb STANDBY) umożliwia włączenie chłodzenia dopiero po pobraniu pierwszej próby. Dzięki zastosowaniu akumulatora o dużej pojemności oraz elektronicznej kontroli temperatury, samplery Isco mogą pracować w terenie przez okres powyżej 7 dni.

Wszystkie automaty do poboru firmy Teledyne Isco wyposażone są w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 8,5m, zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest przedmuchiwana każdorazowo przed i poborze oraz przepłukiwana w trybie automatycznym. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy.

Ponadto, zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu (wymagany jest przepływomierz modułowy serii 700 lub przepływomierz zewnętrzny), w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów (model Avalanche). Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób (z pulpitu sterowniczego).

Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności kontrolera IP 67!

ZASTOSOWANIE:

 • Inspekcyjny pobór prób
 • Monitoring wlotów i wylotów oczyszczalni ścieków
 • Monitoring wód powierzchniowych
 • Monitoring sieci kanalizacyjnych

ZALETY:

 • pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury
  1. przechowywanie prób w ciemności w temperaturze od 0 do 4oC podczas całego cyklu poboru prób
  2. pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał ze zintegrowanego lub zewnętrznego przepływomierza ścieków)
  3. ciągły pomiar oraz rejestracja pH i temperatury w próbach chwilowych
  4. prędkość poboru prób od punktu poboru do butelki >0,5m/s
  5. średnica wewnętrzna linii poboru prób od punktu poboru do butelki >9,0mm
  6. typowa powtarzalność objętości próby +/-5%
 • wbudowana kompaktowa lodówka, agregatowy system chłodzenia
 • system oszczędnego zużycia baterii w trybie STANDBY
 • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków
 • pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu: stała objętość-zmienny czas / stały czas-zmienna objętość, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy
 • możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zewnętrznym np.: przepływomierzem – pobór prób proporcjonalny do przepływu, pH-metrem, konduktometrem, itd. – pobór zdarzeniowy po przekroczeniu zadanych parametrów
 • bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymaganiami użytkownika (do 5 niezależnych programów próbkowania)
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • możliwość zorganizowania stacji monitoringu wody i ścieków
 • obudowa z tworzywa typu ABS – odporna na działanie promieni UV oraz korozję
 • niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (wysokość podnoszenia 8,5m)
 • łatwa obsługa urządzeń
 • możliwość rozbudowy urządzenia o zintegrowany przepływomierz lub/i sondy pomiarowe parametrów fiz.-chem. na każdym etapie eksploatacji
 • ciągły pomiar i rejestracja temperatury komory przechowywania prób
 • menu w języku polskim

OPCJE DODATKOWE AUTOMATU AVALANCHE DOSTĘPNE NA KAŻDYM ETAPIE EKSPLOATACJI:

 • konfiguracja z przepływomierzem ścieków SIGNATURE z dowolną sondą pomiarową przepływu, zależną od warunków punktu
 • rozbudowa o kolejne sondy pomiarowe parametrów fiz.-chem, ścieków tj.: pH, temperatura, konduktywność, tlen rozpuszczony, potencjał redox
 • pomiar wysokości opadu (deszczomierz) – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem
 • modem transmisji GSM

TYP SAMPLERA AVALANCHE
Wymiary 78x36x60 cm
Ciężar 35,0 kg
Konfiguracja butelek   14x0,95 l PP 4x5 l PP 1x9,5 l Nalgen, szkło 1 x 20,0 l PE  
Temperatura pracy 0 – 49OC
Chłodzenie prób Agregatowy system chłodzenia niezawierający CFC, gwarantuje utrzymanie temperatury komory prób na poziomie <4oC przy temperaturze otoczenia 0 – 40oC
Zasilanie 12V, akumulator min. 70Ahr/zasilacz 230V
Obudowa Wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, odporne na działanie promieni UV
Stopień szczelności IP 67, zapewniający wodoszczelność kontrolera
Pompa Perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10, system perystaltyczny eliminuje konieczność stosowania pośrednich naczyń kalibracyjnych narażonych na zanieczyszczenie i powodujących wtórne zanieczyszczenie prób
Przedmuchiwanie / Przepłukiwanie linii poboru Przed- i po każdej próbce / Ustawialne od 1 do 3 razy przed poborem próbki
Informacja o niepobranych próbach
Linia ssąca Zakres od 1 do 30m wykonana z winylu lub teflonu, średnica wew. 3/8” (0,95cm) – zgodnie z normą ISO 5667/10
Maksymalna wysokość podnoszenia 8,5 m
Ustawialna objętość próby 10 – 9990 ml
Powtarzalność poboru +/- 5 ml / +/- 5 %
Detektor cieczy Bezkontaktowy, z kompensacją zmian wysokości podnoszenia; nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy
Objętość próby ustawialna w ml
Ochrona przed przelaniem Urządzenie nie zaakceptuje objętości próby lub sumy prób, która spowodowałaby przelanie się cieczy z butelek
Automatyczne zakończenie pracy po wypełnieniu programu
Liczba programów próbkowania 5
Opóźnienie startu programu, Przerwy i wznowienia pracy automatu Programowalne opóźnienie programu: czas i data, lub wyzwolenie automatu za pomocą sygnału z urządzeń peryferyjnych tj. moduły serii 700, pH-metr, przepływomierz, konduktometr itd.   Programowalne przerwy i wznowienia pracy automatu (koniec/początek próbkowania): czas i data, lub na podstawie sygnału z urządzenia peryferyjnego tj. pH-metr, przepływomierz, konduktometr itd.  
Pobór prób proporcjonalnie do czasu i przepływu
Pobór prób w zmiennych odstępach czasu
Rejestracja temperatury komory chłodzącej podczas cyklu poboru
Blokowanie dostępu do programu za pomocą hasła (opcjonalnie)
Pobór prób przy określonych stanach alarmowych
Program 1 i 2-częściowy
RS 232
Wyjścia analogowe 0(4) – 20mA (opcjonalnie) 3
Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny 5 lat
Drogi transmisji danych do komputera RS 232, modem GSM, modem radiowy, Przenośna Pamięć
Opcje dodatkowe Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, pH-metru, konduktometru, itd., modemu komunikacji radiowej i GSM

file_download