Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewoźne automaty do poboru prób firmy Teledyne Isco to najnowszej generacji urządzenia łączące w niedużej kompaktowej obudowie funkcje samplerów przenośnych z systemem przechowywania zebranych prób w temperaturze poniżej 4ºC. Połączenie to zapewnia pobór prób ścieków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Przewoźne automaty do poboru firmy Teledyne Isco umożliwiają automatyczny pobór reprezentatywnych prób wody i ścieków. Model Avalanche wyposażony w technicznie zaawansowany sterownik 6712 przystosowany został dodatkowo do wszechstronnego monitoringu parametrów ścieków. Wbudowana kompaktowa lodówka ze specjalnym systemem kontroli temperatury próbki zapewnia przechowywanie prób w temperaturze <4oC przez cały cykl poboru prób. System oszczędzania energii (tryb STANDBY) umożliwia włączenie chłodzenia dopiero po pobraniu pierwszej próby. Dzięki zastosowaniu akumulatora o dużej pojemności oraz elektronicznej kontroli temperatury, samplery Isco mogą pracować w terenie przez okres powyżej 7 dni.

Wszystkie automaty do poboru firmy Teledyne Isco wyposażone są w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 8,5m, zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest przedmuchiwana każdorazowo przed i poborze oraz przepłukiwana w trybie automatycznym. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy.

Ponadto, zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu (wymagany jest przepływomierz modułowy serii 700 lub przepływomierz zewnętrzny), w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów (model Avalanche). Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób (z pulpitu sterowniczego).

Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności kontrolera IP 67!

ZASTOSOWANIE:

 • Inspekcyjny pobór prób
 • Monitoring wlotów i wylotów oczyszczalni ścieków
 • Monitoring wód powierzchniowych
 • Monitoring sieci kanalizacyjnych

ZALETY:

 • pobór prób zgodny z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury
  1. przechowywanie prób w ciemności w temperaturze od 0 do 4ºC podczas całego cyklu poboru prób
  2. pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z wewnętrznego modułu pomiarowego serii 700 lub z przepływomierza zewnętrznego)
  3. ciągły pomiar oraz rejestracja pH i temperatury w próbach chwilowych
  4. prędkość poboru prób od punktu poboru do butelki >0,5m/s
  5. średnica wewnętrzna linii poboru prób od punktu poboru do butelki >9,0mm
 • wbudowana kompaktowa lodówka, agregatowy system chłodzenia
 • system oszczędnego zużycia baterii w trybie STANDBY
 • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków
 • pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu: stała objętość-zmienny czas / stały czas-zmienna objętość, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy
 • możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zewnętrznym np.: przepływomierzem – pobór prób proporcjonalny do przepływu, pH-metrem, konduktometrem, itd. – pobór zdarzeniowy po przekroczeniu zadanych parametrów
 • bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymaganiami użytkownika (do 5 niezależnych programów próbkowania)
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • możliwość zorganizowania stacji monitoringu wody i ścieków
 • obudowa z tworzywa typu ABS – odporna na działanie promieni UV oraz korozję
 • niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (wysokość podnoszenia 8,5m)
 • łatwa obsługa urządzeń
 • możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe moduły serii 700 i sondy pomiarowe SDI12
 • ciągły pomiar i rejestracja temperatury komory przechowywania prób
 • menu w języku polskim

OPCJE DODATKOWE AUTOMATU AVALANCHE::

 • pH i temperatury (701),
 • przepływu ścieków (750, 710, 720, 730),
 • pomiar do 16 parametrów fizyko-chemicznych (np. pH, temperatura, tlen rozpuszczony, konduktywność itp.) za pomocą wieloparametrowych sond pomiarowych SDI12
 • pomiar wysokości opadu (deszczomierz) – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Przewoźne, przenośne automaty do poboru prób wody i ścieków AVALANCHE firmy TELEDYNE ISCO

TYP SAMPLERA

AVALANCHE

Wymiary

78x36x60 cm

Ciężar

35,0 kg

Konfiguracja butelek

14 x 1,0 l PP
12x0,35 l szkło
4x5l PP
4x2,0l szkło
1x10l Nalgen, szkło
1 x 20,0 l PE

Temperatura pracy

0 – 49ºC

Chłodzenie prób

Agregatowy system chłodzenia niezawierający CFC, gwarantuje utrzymanie temperatury komory prób na poziomie <4oC przy temperaturze otoczenia 0 – 40ºC

Zasilanie

12V, akumulator 55Ahr/zasilacz 230V

Obudowa

Wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, odporne na działanie promieni UV

Stopień szczelności

IP 67, zapewniający wodoszczelność kontrolera

Pompa

Perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10, system perystaltyczny eliminuje konieczność stosowania pośrednich naczyń kalibracyjnych narażonych na zanieczyszczenie i powodujących wtórne zanieczyszczenie prób

Przedmuchiwanie /Przepłukiwanie linii poboru

Przed- i po każdej próbce / Ustawialne od 1 do 3 razy przed poborem próbki

Informacja o niepobranych próbach

Linia ssąca

Zakres od 1 do 30m wykonana z winylu lub teflonu, średnica wew. 3/8” (0,95cm) – zgodnie z normą ISO 5667/10

Maksymalna wysokość podnoszenia

8,5 m

Ustawialna objętość próby

10 – 9990 ml

Powtarzalność poboru

+/- 5 ml / +/- 5 %

Detektor cieczy

Bezkontaktowy, z kompensacją zmian wysokości podnoszenia; nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy

Objętość próby ustawialna w ml

Ochrona przed przelaniem

Urządzenie nie zaakceptuje objętości próby lub sumy prób, która spowodowałaby przelanie się cieczy z butelek

Automatyczne zakończenie pracy po wypełnieniu programu

Liczba programów próbkowania

5

Opóźnienie startu programu, Przerwy i wznowienia pracy automatu

Programowalne opóźnienie programu: czas i data, lub wyzwolenie automatu za pomocą sygnału z urządzeń peryferyjnych tj. moduły serii 700, pH-metr, przepływomierz, konduktometr itd.
Programowalne przerwy i wznowienia pracy automatu (koniec/początek próbkowania): czas i data, lub na podstawie sygnału z urządzenia peryferyjnego tj. pH-metr, przepływomierz, konduktometr itd.

Pobór prób proporcjonalnie do czasu i przepływu

Pobór prób w zmiennych odstępach czasu

Rejestracja temperatury komory chłodzącej podczas cyklu poboru

Blokowanie dostępu do programu za pomocą hasła (opcjonalnie)

Pobór prób przy określonych stanach alarmowych

Program 1 i 2-częściowy

RS 232

Wyjścia analogowe

0(4) – 20mA (opcjonalnie)
3

Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny

5 lat

Drogi transmisji danych do komputera

RS 232, modem GSM, modem radiowy, RTD (Przenośna Pamięć)

Opcje dodatkowe

Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, pH-metru, konduktometru, itd., modemu komunikacji radiowej i GSM
Możliwość podłączenia w każdej chwili eksploatacji modułów pomiarowych serii 700 tj: przepływomierza, pH-metru itp.

file_download