Wieloparametrowa sonda EXO1 firmy YSI

Sonda przeznaczona do długotrwałego monitoringu in situ. Do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych Posiada wbudowaną pamięć przechowująca do 1 000 000 wyników (512 Mb).

Sonda przeznaczona do długotrwałego monitoringu in situ. Do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych Posiada wbudowaną pamięć przechowująca do 1 000 000 wyników (512 Mb).

APLIKACJE:

 • Dokonuje pomiarów zarówno w wodach słodkich, morskich i zanieczyszczonych.
 • Mierzy następujące parametry: tlen rozpuszczony, konduktywność, temperaturę, pH, potencjał redox, zasolenie, głębokość, mętność, chlorofil, fikocyjaninę, fDOM.

ZALETY:

 • Dokonuje pomiarów zarówno w wodach słodkich, morskich i zanieczyszczonych.
 • Zdolność do prowadzenia długotrwałego monitoringu
 • Możliwość montażu czterech sensorów jednocześnie
 • Baterie o długiej żywotności (około 90 dni z interwałem 15 minut)
 • Pomiar tlenu dokonywany jest za pomocą czujnika niezależnego od mieszania
 • Możliwość pomiaru tlenu nawet w silnie natlenionych wodach (odczyt do 50 mg/l)
 • Sensor chlorofilu umożliwia kontrolę zakwitów glonów (kontrola eutrofizacji)
 • Możliwość pomiaru głębokości do 250 m
 • Możliwość konfiguracji dowolnych czujników w dowolnych portach
 • Inteligentne system rozpoznający czujniki
 • Czujniki pamiętają kalibrację nawet przy zmianie modułu sondy
 • Wszystkie czujniki są wykonane z tytanu oraz są tej samej długości co pozwala oszczędzać wzorce kalibracyjne
 • Pomiar chlorofilu i fikocyjaniny na jednym sensorze

SPECYFIKACJA SENSORÓW:

Sensor Zakres Dokładność Czas odpowiedzi Rozdzielczość
Barometr 375 – 825 mmHg + 1,5 mm Hg w zakresie od 0 do 50°C 0,1 mm Hg
Blue-green Algae Fikocyjanina
(składowa czujnika Total Algae)
0 – 100 µg/l PC
0 – 100 RFU
Liniowość: R² > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie od 0 do 100 µg/ml ekwiwalentu fikocyjaniny

Limit detekcji: 0,03 µg/l PC

T63 < 2 s 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU
Chlorofil
(składowa czujnika Total Algae)
0 – 400 µg/l Chl;
0 – 100 RFU
Liniowość: R² > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie 0 to 400  µg/L ekwiwalentu Chlorofilu

Detection Limit: 0,07 µg/L Chl

T63< 2 s 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU
Przewodnictwo 0 – 200 mS/cm ± 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 100 mS/cm T63< 2 s 0,0001 – 0,01 mS/cm
(w zależności od zakresu)
Głębokość
(wersja non-vented)
0 – 10 m ( 0 – 33 ft) 2 ± 0,04 % FS ( ± 0,004 m lub  ±  0,013 ft) T63< 2 s 0,001 m ( 0,001 ft)
0 – 100 m ( 0 – 328 ft) 2 ± 0,04 % FS ( ± 0,04 m lub ±  0,13 ft)
0 – 250 m ( 0 – 820 ft) 2 ± 0,04 % FS ( ± 0,10 m lub  ±  0,33 ft)
Tlen rozpuszczony
Optyczny
0 – 500 % saturacji ± 1% odczytu lub 1% saturacji (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 200 %

± 5% odczytu dla zakresu 200 – 500 %

T63 < 5 s 4 0,1 % saturacji
0 – 50 mg/L ±0,1 mg/L  lub 1%  odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu
0 – 20 mg/L± 5% odczytu dla zakresu
20 – 50 mg/L
0,01 mg/L
fDOM 0 – 300 ppb Ekwiwalentu Siarczanu Chininy (QSE) Liniowość: R2 > 0,999 dla rozcieńczeń 300 ppb roztworu siarczanu chininy

Limit detekcji: 0,03 ppb QSE

T63 < 2 s 0,01 ppb QSE
OPR – 999  –  999 mV ± 20 mV in roztworze wzorcowym Redoks T63 < 5 s5 0,1mV
pH 0 – 14 jednostki ± 0,1 pH w zakresie + 10OC temperatury kalibracji;

± 0,2 pH dla całego zakresu temperatury

T63 < 3 s7 0,01 jednostki
Zasolenie
(przelicznane z przewodnictwa i temperatury)
0 – 70 ppt ± 1,0% odczytu lub 0,1 ppt, (lepsza z podanych wartości) T63 < 2 s 0,01 ppt
Przewodnictwo właściwe
(przeliczane z przewodnictwa i temperatury)
0 – 200 mS/cm ± 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) 0.001 , 0.01 ,  0.1 mS/cm
Temperatura -5 – 50°C ± 0,01°C w zakresie
-5 – 35°C± 0,05° w zakresie
35 – 50°C:
T63 < 1 s 0,001°C
TDS
(liczba substancji rozpuszczonych, przeliczane z przewodnictwa i temperatury)
0 – 100,000 g/L
Zakres stałej kalibracyjnej
0,30 – 1,00
(0,64 domyślnie)
Niewyspecyfikowane Różne
TSS
(liczba substancji zawieszonych, przeliczane z mętności i TDS)
0 – 1500 mg/L Niewyspecyfikowane T63 < 2 s Różne
Mętność 0 – 4000 FNU lub NTU 0,3 FNU lub ± 2% odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu
0 – 999 FNU,± 5% odczytu dla zakresu 1000 – 4000 FNU
T63 < 2 s 0,01 FNU w zakresie 0 – 999 FNU;

0,1 FNU w zakresie 1000 – 4000 FNU

SYSTEM JEST KONFIGUROWANY ZGODNIE Z WYMGANIAMI KLIENTA

Medium

Słodka, morska i zanieczyszczona woda
Wody podziemne i powierzchniowe

Temperatura

Od -5 do +50°C

Komunikacja

Komputer: RS-485,  USB, Bluetooth
Wyjścia: USB (przez adapter SOA), RS-232 & SDI-12 (z adapterem DCP-SOA)

Pamięć

512 MB, ponad 1 000 000 danych pomiarowych

Software

KOR

Rozmiar

4,70 cm x 64,77 cm

Waga z bateriami

1,65 kg z czterema sensorami, osłona pomiarową i bateriami

Ilość portów

4

Żywotność baterii

90 dni przy pobieraniu próbek w 15 minutowych interwałach w 20°C

Gwarancja

1 rok na sensory PH, ORP i membranę tlenu rozpuszczonego
2 lata na kable, sondy (moduł główny), czytnik danych, sensory przewodności, temperatury, głębokości oraz sensory optyczne

file_download