Sensor rodaminy 6130 firmy YSI

6130 jest sensorem odpornym na zanieczyszczenia, który jest zintegrowany ze wszystkimi sondami YSI zawierającymi port optyczny (600 OMS, 6820, 6920, lub 6600). Zapewnia dokładne pomiary rodaminy in situ w wodach słodkich, słonawych i słonych, jak również w innych wodach opadowych i ściekowych.

6130 jest sensorem odpornym na zanieczyszczenia, który jest zintegrowany ze wszystkimi sondami YSI zawierającymi port optyczny (600 OMS, 6820, 6920, lub 6600). Zapewnia dokładne pomiary rodaminy in situ w wodach słodkich, słonawych i słonych, jak również w innych wodach opadowych i ściekowych.

APLIKACJE:

Nadaje się do zastosowania przy badaniach:

  • NCzasu przepływu w wodach powierzchniowych, podziemnych I ściekowych
  • NRozproszenia i mieszania warstw wody
  • NCyrkulacji wód w jeziorach, zbiornikach wodnych, zatokach i ujściach rzek
  • NRozkładu wód drenujących
  • NRetencji wód opadowych
  • NKontroli pracy oczyszczalni ścieków

ZALETY:

  • Nie mierzy fluorescencji wywołanej obecnością chlorofilu i mętności
  • Wyposażony w szczoteczkę oczyszczającą optykę
  • Kompatybilny ze wszystkimi sondami YSI posiadającymi port optyczny
  • Pomiary dokonywane ręcznie, ciągłe zapisywanie danych, pobór danych w czasie rzeczywistym

Poziom wykrywalności

0,5 μg/l

Zakres

0-200 μg/l jako barwnik właściwy, 1000 μg/l jako znacznik

Dokładność

1 μg/l albo 5% odczytu

Głębokość

61 metrów

Numery katalogowe

YSI 6130

Sensor rodaminy YSI 6130

file_download