Aparatura terenowa – rzeki, jeziora, cieki wodne

Sondy wieloparametrowe do pomiaru parametrów wód, mierniki wieloparametrowe, tlenomierze, pH-metry, konduktometry, spektrofotometry przenośne, kolorymetry, Test Kity.