TecMicro

Tlenomierz ze złączem procesowym do pomiaru tlenu w gazach lub cieczach, także dla stref zagrożonych wybuchem. Przemysł chemiczny, petrochemiczny, gazowniczy, farmaceutyczny, ochrona środowiska.

Tlenomierz ze złączem procesowym do pomiaru tlenu w gazach lub cieczach, także dla stref zagrożonych wybuchem. Przemysł chemiczny, petrochemiczny, gazowniczy, farmaceutyczny, ochrona środowiska.