Analizator procesowy Model 9730 firmy C.I. Analytics

Analizator procesowy Model 9730 firmy C.I. Analytics

Najpopularniejsze urządzenie szeregu analizatorów procesowych firmy C.I. Analytics. Łączący w sobie firmowe oprogramowanie CISmart z firmowym Systemem Dynamicznego Spalania (Dynamic Combustion System, DCS), Model 9730 pozwala użytkownikom mierzyć albo siarkę całkowitą, chlorki całkowite, azot całkowity albo NOx na maksymalnie sześciu (6) przyłączach próbki jednocześnie.

ZASTOSOWANIA:

Do pomiaru następujących parametrów:

  • Siarka całkowita
  • chlorki całkowite
  • azot całkowity
  • NOx

Technika detekcji

Sucha kolorymetryczna Sensi-Tape

Badana faza

Gaz lub ciecz

Liczba strumieni

1-6

Powtarzalność

Lepsza niż ± 5% odczytu przy > 10% wartości pełnej skali

Dokładność

Lepsza niż ± 5% odczytu przy stężeniach powyżej 1 ppm
Lepsza niż + 25% odczytu przy stężeniach powyżej 20 ppb

Stabilność

Automatyczna kompensacja zerowania

Kalibracja

Dynamiczna kalibracja wykonywana przez użytkownika przy instalacji, powtarzana z częstotliwością określoną przez użytkownika.

Stabilność

Automatyczna kompensacja zerowania

Temperatura grzania wstępnego

25 °C do 700 °C

Temperatura reaktora

25 °C do 1100 °C

Sygnały wyjściowe

  • Przekaźniki alarmowe
  • Wyjście 4-20 mA
  • Interfejs MODBUS-RTU (RS-485) (opcja)
  • Ethernet (opcja)

Interfejs użytkownika

Kompletny komputer z ekranem dotykowym z Windows ®
Wyniki wyświetlane graficznie oraz w jednostkach inżynieryjnych.

Zasilanie elektryczne

110 do 120 VAC lub 220 do 240 VAC, 50/60 Hz, 600 VA

Wymiary (wys. X szer. x głęb.)

135 cm x 84 cm x 43 cm

Ciężar

182 kg

file_download