Analizator procesowy Model 9730 firmy C.I. Analytics

Najpopularniejsze urządzenie szeregu analizatorów procesowych firmy C.I. Analytics. Łączący w sobie firmowe oprogramowanie CISmart z firmowym Systemem Dynamicznego Spalania (Dynamic Combustion System, DCS), Model 9730 pozwala użytkownikom mierzyć albo siarkę całkowitą, chlorki całkowite, azot całkowity albo NOx na maksymalnie sześciu (6) przyłączach próbki jednocześnie.

Najpopularniejsze urządzenie szeregu analizatorów procesowych firmy C.I. Analytics. Łączący w sobie firmowe oprogramowanie CISmart z firmowym Systemem Dynamicznego Spalania (Dynamic Combustion System, DCS), Model 9730 pozwala użytkownikom mierzyć albo siarkę całkowitą, chlorki całkowite, azot całkowity albo NOx na maksymalnie sześciu (6) przyłączach próbki jednocześnie.

ZASTOSOWANIA:

Do pomiaru następujących parametrów:

  • Siarka całkowita
  • chlorki całkowite
  • azot całkowity
  • NOx

Technika detekcji

Sucha kolorymetryczna Sensi-Tape

Badana faza

Gaz lub ciecz

Liczba strumieni

1-6

Powtarzalność

Lepsza niż ± 5% odczytu przy > 10% wartości pełnej skali

Dokładność

Lepsza niż ± 5% odczytu przy stężeniach powyżej 1 ppm
Lepsza niż + 25% odczytu przy stężeniach powyżej 20 ppb

Stabilność

Automatyczna kompensacja zerowania

Kalibracja

Dynamiczna kalibracja wykonywana przez użytkownika przy instalacji, powtarzana z częstotliwością określoną przez użytkownika.

Stabilność

Automatyczna kompensacja zerowania

Temperatura grzania wstępnego

25 °C do 700 °C

Temperatura reaktora

25 °C do 1100 °C

Sygnały wyjściowe

  • Przekaźniki alarmowe
  • Wyjście 4-20 mA
  • Interfejs MODBUS-RTU (RS-485) (opcja)
  • Ethernet (opcja)

Interfejs użytkownika

Kompletny komputer z ekranem dotykowym z Windows ®
Wyniki wyświetlane graficznie oraz w jednostkach inżynieryjnych.

Zasilanie elektryczne

110 do 120 VAC lub 220 do 240 VAC, 50/60 Hz, 600 VA

Wymiary (wys. X szer. x głęb.)

135 cm x 84 cm x 43 cm

Ciężar

182 kg

file_download