Przemysłowe analizatory firmy C.I. ANALYTICS

Służą do pomiaru stężeń siarkowodoru H2S metodą kolorymetryczną. W ofercie znajdują się zarówno analizatory śladowych stężeń (ppb) jak i wysokich (tysiące ppm). Dostępne są analizatory w wersji przeznaczonej do stref zagrożenia wybuchem oraz normalnej. Dodatkowo w ofercie znajdują się analizatory całkowitej siarki TSR, chlorków i azotu w gazach i cieczach oraz paliwach.

Produkty:

Analizator procesowy Model 9730 firmy C.I. Analytics

Analizator procesowy Model 9730 firmy C.I. Analytics

Najpopularniejsze urządzenie szeregu analizatorów procesowych firmy C.I. Analytics. Łączący w sobie firmowe oprogramowanie CISmart z firmowym Systemem Dynamicznego Spalania (Dynamic Combustion System, DCS), Model 9730 pozwala użytkownikom mierzyć albo siarkę całkowitą, chlorki całkowite, azot całkowity albo NOx na maksymalnie sześciu (6) przyłączach próbki jednocześnie.

SPRAWDŹ navigate_next