SONIMIX 7000 LN Industries – mieszalnik gazow z kontrolerem przeplywu masowego

SONIMIX 7000 LN Industries – mieszalnik gazow z kontrolerem przeplywu masowego

Sonimix 7000 został opracowany i zaprojektowany specjalnie dla potrzeb kalibracji i przygotowania mieszanin gazowych. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii kontrolerów przepływu masowego nawet złożone mieszanki gazowe charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością składu. Urządzenia charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem odpowiedzi. Dzieki zastosowaniu Sonimix 7000 redukujemy koszty związane z zakupem mieszanek gazowych.

Każde urządzenie jest wstępnie kalibrowane w fabryce. Uzyskuje się w ten sposób 1 jedenaście punktów do wyznaczenia linii kalibracji zgodnie z zakresem przepływów. Wewnętrzny procesow przelicza koncentrację mieszaniny gazowej i koryguje przepływ gazów z poszczególnych kanałów w zależności od właściwości używanych gazów. Dzięki wstępnej kalibracji błąd dokładności metody nie przekracza 0.5% dla każdego składnika gazowego. Dane dotyczące kompozycji nowych gazów jak również parametry gazów i jednostki (%, ppm, ppb) są zapisywane za pośrednictwem EEprom

Sonimix 7000 posiada przejrzysty interface z wyświetlaczem LCD. Mieszalnik może być używany w dwóch trybach „flow mode” oraz „concentration mode”. Naniesienie porpwek na krzywą kalibracji jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu trybu „calibration mode” , dostęp do trybu kalibracji chroniony jest hasłem.

PRZEZNACZENIE:

  • Czyste suche gazy, gazy nisko agresywne takie jak: CO, SO2, NO, CL2, H2S, ….. w powietrzu lub N2
  • Gaz nośny: Suche powietrze z generatora gazu zerowego (Sonimix) lub z butli.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ciśnienie na wejściu do mieszalnika 3 bary
Ciśnienie na wyjściu z mieszalnika atmosferyczne
Ilość mieszanych gazów do wyboru (max 6)
Przepływ mieszanki na wyjściu z mieszalnika ustalany przy zamówieniu
Czas nagrzewania <25 minut
Czas stabilizacji <1min
Zasilanie 220V/50Hz
System połączenia ¼’’ swagelock ze stali 316L