Kalibratory, mieszalniki gazów wzorcowych i generatory czystych gazów

Są bardzo istotnym osprzętem do obsługi analizatorów gazowych. Producentem tego typu urządzeń jest firma LNI Industries. Kalibratory umożliwiają wykonanie mieszanki kalibracyjnej o dowolnym stężeniu od ppb do % dla do 5 gazów jednocześnie. Przy pomocy generatorów można otrzymać czysty H2, He, N2, O3, powietrze.

Produkty:

SONIMIX 7100 LN Industries – mieszalnik gazów z kontrolerem przepływu masowego

SONIMIX 7100 LN Industries – mieszalnik gazów z kontrolerem przepływu masowego

Mieszalnik Sonimix 7100 działa na zasadzie przepływu strumieni gazowych przez regulatory przepływu masowego, a jego konstrukcja jest znormalizowana zgodnie z wymaganiami ISO 6145-7. Zalety tej szeroko stosowanej techniki wynikają z połączenia pomiaru i kontroli przepływu gazów. Dokładne obliczenia parametrów mieszania bazują na wewnętrznej bazie danych termodynamicznych stałych gazowych oraz danych gazów źródłowych, którymi mogą również mieszaniny wielu gazów. Sekwencje mieszania oraz dane konfiguracyjne przyrządu można definiować ręcznie, automatycznie lub zdalnie, poprzez interfejs na przednim panelu przyrządu, łącze RS 232 oraz Ethernet.

SPRAWDŹ navigate_next