Model 888 firmy AMETEK

Urządzenie Model 888, będące następcą konstrukcji 880 NSL, wykorzystuje sprawdzoną w warunkach eksploatacyjnych i wysoce niezawodną technikę ultrafioletu, umożliwiającą dokładne monitorowanie stężeń H2S oraz SO2 w gazie resztkowym z instalacji odzysku siarki w procesie Clausa.

Firma AMETEK Process Instruments zajmuje wiodące miejsce w sektorze analizy gazu resztkowego od ponad 40 lat, z liczbą ponad tysiąca stu zainstalowanych analizatorów Model 880 NSL i łącznym czasem ich eksploatacji powyżej 100 milionów godzin. Urządzenie Model 888, będące następcą konstrukcji 880 NSL, wykorzystuje sprawdzoną w warunkach eksploatacyjnych i wysoce niezawodną technikę ultrafioletu, umożliwiającą dokładne monitorowanie stężeń H2S oraz SO2 w gazie resztkowym z instalacji odzysku siarki w procesie Clausa. Ten kompaktowy i mechanicznie wytrzymały analizator jest montowany bezpośrednio na rurociągu procesowym, co pozwala wyeliminować zagadnienia związane z kompleksowością oraz bezpieczeństwem użytkowania fotometrów podłączanych w technice światłowodowej.

Zalety:

  • Automatyczna kontrola przepływu ‒ proaktywna odpowiedź na niekorzystne warunki procesowe
  • Alarm temperatury kołnierza ‒ wczesne ostrzeganie o słabej jakości pary
  • Rozszerzony zakres temperatur otoczenia, do 60°C
  • Eliminator par w bezpośredniej bliskości i łatwo dostępny, jednak odizolowany od procesu
  • Modele z inteligentną diagnostyką identyfikują, komunikują oraz reagują na potencjalne problemy