Analizatory tlenu firmy AMS Analysen

Służą do pomiaru tlenu wykorzystując różne metody pomiarowe: czujnik cyrkonowy, galwaniczny, elektrochemiczny oraz paramagnetyczny. W zależności od wybranego modelu tlen można zmierzyć w zakresie od stężeń śladowych 0,1 ppm do 100 % obj. Oferowane są sondy cyrkonowe, analizatory ekstrakcyjne w wersji przenośnej oraz stacjonarnej. Analizatory tlenu produkowane są obudowach zwykłych lub przeciwwybuchowych. Wybrane modele posiadają certyfikat QAL 1 do zastosowań w systemach monitoringu emisji.

Produkty:

3211-500 sonda cyrkonowa do pomiaru steżenia tlenu firmy AMS

3211-500 sonda cyrkonowa do pomiaru steżenia tlenu firmy AMS

Sondy cyrkonowe znajdują szerokie zastosowanie w pomiarach tlenu w różnorodnych warunkach obejmujących wysoką temperaturę, obecność gazów agresywnych w spalinach oraz stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem. Dodatkowymi wymaganiami stawianymi przez użytkowników są szybki czas odpowiedzi, długa żywotność czujnika oraz prostota obsługi.

SPRAWDŹ navigate_next