Analizatory składu gazu MKS PrecisiveTM

Analizatory składu gazu ziemnego, LPG, NLG oraz gazów procesowych, zastępujące chromatografy gazowe. Brak gazów nośnych, niskie koszty eksploatacji.

Produkty:

Analizator LPG

Analizator LPG

Analizator Precisive® 5-159 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Skalibrowany do pomiarów online składu oraz wartości opałowej gazu LPG (ciekły propan-butan) analizator zoptymalizowany jest do oznaczania alkanów C2-C5 w fazie gazowej.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizator składu skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Analizator składu skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Precisive 5-152 to analizator gazowych węglowodorów udostępniający wyniki w czasie rzeczywistym, skalibrowany na potrzeby monitorowania składu oraz analizy wartości opałowej skroplonego gazu ziemnego (LNG). Pakiet analizatora jest zoptymalizowany pod kątem prowadzenia analiz produktów LNG w fazie gazowej zawierających alkany szeregu C1 ‒ C5.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizator gazy sytnezowego, biogazu oraz gazy wysypiskowego

Analizator gazy sytnezowego, biogazu oraz gazy wysypiskowego

Analizator Precisive® 5-171 jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Aplikacja skalibrowana dla gazu syntezowego, biogazu oraz gazu wysypiskowego jest przydatna do oznaczania złożonych strumieni obejmujących procentowe stężenia lekkich węgowodorów (C1-C5), tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2) oraz, opcjonalnie, wilgoci (H2O) i siarkowodoru (H2S).

SPRAWDŹ navigate_next

Analizator składu gazu ziemnego

Analizator składu gazu ziemnego

Analizator Precisive® 5-242B jest analizatorem gazu w czasie rzeczywistym, opartym o unikalną platformę modulowanego filtra optycznego (TFSTM) firmy MKS. Aplikacja skalibrowana dla gazu gazu ziemnego i wartości opałowej jest przydatna do oznaczania procentowego stężenia węgowodorów (C1-C6), występujących w gazie ziemnym w rurociągach oraz skroplonym gazie ziemnym (LNG)

SPRAWDŹ navigate_next