Analizator CLD 700 AL firmy Eco Physics (pomiar emisji)

Analizator CLD 700 AL firmy Eco Physics  (pomiar emisji)

Analizator CLD 700 AL jest centralnym komponentem licznych sieci pomiarowych monitorujących poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. W wyniku surowych testów wykonanych przez niemiecki intytut techniki pomiarowej TÜV potwierdzono znakomitą charakterystykę roboczą przyrządu. Jego zastosowań nie ogranicza nawet zmienność parametrów takich jak ciśnienie czy temperatura powietrza.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

  • Pomiary stężeń zanieczyszczeń (stacjonarne i mobilne)
  • Monitorowanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
  • Bezpieczeństwo personelu, graniczne wartości progowe (TLV)
  • Zastosowania w medycynie

Analizator CLD 700 AL jest idealnym przyrządem dla monitorowania jakości powietrza na zewnątrz pomieszczeń, czy to w systemach mobilnych, czy w sieciach stacjonarnych, jak również dla monitorowania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak zakłady produkcyjne czy biura (graniczne wartości progowe). Dostarczane przez ECO PHYSICS systemy CRANOX, wiodące w skali światowej, dostarczają informacji na temat transgranicznego transportu tlenków azotu na terenie Europy (mapka poglądowa po prawej przedstawia rozmieszczenie lokalizacji systemów CRANOX, wykonujących pomiary w zakresie części na trylion (ppt)).

Analizator CLD 700 AL firmy ECO PHYSICS został skonstruowany jako przyrząd modularny. Połączenie modularności z przejrzystą konstrukcją drogi przepływu gazu zaowocowało daleko idącym uproszczeniem obsługi serwisowej przyrządu. Skruber ozonu, działający na zasadzie termicznej, nie wymaga konserwacji. Jeżeli wymagana jest obsługa któregoś z innych komponentów, przyrząd wyraźnie to sygnalizuje – np. w sytuacji zużycia konwertera, który można wtedy łatwo wymienić. Czyszczenie komór reakcji jest równie proste: wystarcza poluzowanie jednej śruby.

Dzięki temu analizator CLD 700 AL jest niezmiernie prosty w użytkowaniu: jest to urządzenie operujące najnowocześniejjszą technologią, komunikujące się z użytkownikiem za pomocą przejrzystego zestawu poleceń. Dla przykładu, użytkownik może wyświetlić pełny tekst komunikatu błędu. Przyrząd można obsługiwać poprzez zintegrowany blok przycisków lub ze zdalnego komputera. Z tego względu, wszystkie urządzenia posiadają interfejs szeregowy RS-232 w ramach wyposażenia standardowego. Lokalny przedstawiciel ECO PHYSICS chętnie udzieli Państwu szczegółowych informacji.

Firma ECO PHYSICS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia (1999).

Zakresy pomiarowe

0-0,1 / 0-1 / 0-10 / 0-100 ppm
(wyjście analogowe konfigurowalne jako 0-0,05 / 0-0,5 / 0-5 / 0-50 ppm)
maks. 1 ppm NO2

Minimalne stężenie detekcji

0,001 ppm

Zakłócenia w punkcie zerowym (1σ):

0,0005 ppm

Dryf zera:

brak

Liniowość (wewnątrz zakresu)

+/- 1% pełnej skali

Czas odpowiedzi

7 s

Czas przyrastania (0-90%)

2-100 s (zależnie od zakresu)

Zakres temperatur

10-40°C

Tolerancja wilgotności

5-95%, wilgotności względna (bez kondensacji, powietrze otoczenia i badany gaz)

Przepływ badanego gazu

0,7 l/min

Zużycie suchego powietrza (przez generator O3)

0,35 l/min

Wymagana moc

530 VA (w tym pompa membranowa i skruber ozonu)

Napięcie zasilania

230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz (- 10%)

Interfejs

RS 232 (standard)

Wyjście analogowe

wybierane 1 V/10 V do min. 500 kΩ, 20 mA do maks. 600 Ω (izolowane)

Cążar

23 kg

Wymiary

wysokość: 133 mm (5 ¼", 3 HU)
ze stopkami: 158 mm (6 ¼")
szerokość: 483 mm (19")
głębokość : 588 mm (23 ⅛")

Skład dostawy

analizator CLD 700 AL, membranowa pompa próżniowa, skruber ozonu, kable zasilania, kabel RS-232, kabel sygnału analogowego, przewody hydrauliczne, instrukcja obsługi

file_download