Analizatory gazów firmy CHROMATOTEC

Przeznaczone do monitoringu odorów na oczyszczalniach ścieków, systemach filtracji i dezodoryzacji gazów, a także składowiskach odpadów. Aplikacje do kontroli jakości gazów technicznych przy produkcji są również dostępne. Szeroko stosowaną aplikacją jest pomiar ilości THT w gazie ziemnym, oferujemy stacjonarny system również do strefy zagrożenia wybuchem do ciągłej analizy związków siarki w gazie ziemnym lub gazie LPG.

Produkty:

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji dezodoryzacji - COMS automatyczny system monitorowania odorów firmy CHROMATOTEC

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji dezodoryzacji - COMS automatyczny system monitorowania odorów firmy CHROMATOTEC

Systemy stacjonarne do monitorowania odorów i atmosfery w i wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i innych z których może następować emisja siarkowodoru, merkaptanów, amoniaku. Czułość urządzeń przy wykrywaniu merkaptanów na poziomie 1ppb (opcjonalnie nawet na poziomie ppt), zapewnia ścisłą kontrolę i spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.  Rezultaty pomiarów to pozwalają na dokładną analizę składników odorów z rozróżnieniem na poszczególne związki lub w odniesieniu do parametru sumarycznego czyli siarki całkowitej. Automatyczna kalibracja przy pomocy wewnętrznego wzorca oraz powietrze jako gaz nośny to duże zalety systemu znacznie wydłużające jego bezobsługową pracę.

SPRAWDŹ navigate_next

Chromatografy do badania czystości gazów

Chromatografy do badania czystości gazów

Producenci gazów techniczny powinni kontrolowac ilość zanieczyszczeń w gazach, które produkują. Oferujemy chromatografy procesowe do kontroli gazów w poniższych aplikacjach: Czystość gazów w zakresie ppm lub %; Związki siarki w gazach; Zawartość CO i CO2 w zakresie ppb w gazach czystych; Lotne związki organiczne w gazach); CH4/NMTHC w zakresie ppb; Amoniak i aminy; Gazy obojętne (He, Ar, H2, O2, N2, CH4…) na poziomie ppb w różnych mieszaninach gazowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizatory związków siarki (w tym nawaniaczy) w gazie ziemnym i gazie LPG

Analizatory związków siarki (w tym nawaniaczy) w gazie ziemnym i gazie LPG

Chromatografy do oznaczania ilości związków siarki (siarkowodoru, merkaptanów, nawaniaczy) w gazie ziemnym, a także gazie LPG. Urzadzenia od 30 lat służą na świecie do monitorowania substancji nawaniających (TBM, THT, MES) w gazie przy kontroli poziomu dodatkoów zapachowych do gazu. Analizator stanowi referencyjną metodę pomiaru związków siarki w gazie ziemnym i paliwach gazowych ASTM D7493-08.

SPRAWDŹ navigate_next