GASMET IS-5 Wieloparametrowy, stacjonarny analizator gazów in–situ

GASMET IS-5 umożliwia pomiary, w których inne analizatory w podczerwieni zawodzą. Jest idealnym narzędziem do pomiaru stężeń zanieczyszczeń w zakresie ppm w złożonych mieszaninach związków jak również tam gdzie zastosowanie układu przygotowania jest problematyczne. Analizator przeznaczony jest do pomiarów na instalacjach przemysłowych bezpośrednio w analizowanym gazie.

GASMET IS-5 jest profesjonalnym, wieloskładnikowy analizatorem gazów przeznaczonym do pomiarów na instalacjach przemysłowych bezpośrednio w analizowanym gazie. Analizator GASMET IS-5 składa się ze spektrometru FTIR, termostatowanej kuwety pomiarowej oraz elektronicznej jednostki obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie może być zastosowany w wielu różnorodnych aplikacjach pomiarowych.

GASMET IS-5 umożliwia pomiary, w których inne analizatory w podczerwieni zawodzą. Jest idealnym narzędziem do pomiaru stężeń zanieczyszczeń w zakresie ppm w złożonych mieszaninach związków jak również tam gdzie zastosowanie układu przygotowania jest problematyczne. Kuweta pomiarowa może być ogrzewana do temperatury 180°C, co umożliwia pomiary gazów o wysokiej wilgotności. Materiał, z którego wykonana jest kuweta oraz długość ścieżki optycznej może być dobrana w zależności od zastosowania.

Analizator wymaga jedynie prostej kalibracji wody. Osoba obsługująca sama jest w stanie skonfigurować analizator do własnych potrzeb.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora.
Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

  • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
  • Kontrola procesów technologicznych
  • Badania i kontrola procesu spalania

ZALETY:

  • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
  • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
  • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
  • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
  • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję
  • Pomiar In-situ, brak problemów z układem przygotowania próbki

Metoda pomiarowa

Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)

Liczba mierzonych związków gazowych

Maksymalnie 50, pomiar równoczesny

Mierzone związki i zakresy pomiarowe

Do wyboru przez użytkownika

Zakres liczby falowej

900 – 4 200 cm-1

Rozdzielczość

8 cm-1

Czas odpowiedzi T90

< 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej

Temperatura gazu

Do 250 OC

Długość drogi optycznej

6 m

Kalibracja

Kalibracja zera co 24 godziny powietrzem instrumentalnym (10 min.)

Zużycie powietrza kalibracyjnego

40-100 l/min

Dryft punktu zerowego

< 2 % najmniejszego zakresu

Nieliniowość

< 2 % najmniejszego zakresu

Oprogramowanie

CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze.

Zasilanie

230 V / 50-60 Hz

Obudowa

Aluminiowa/ stalowa/PEEK o wymiarach 1018x 390 x 250 mm

Waga

Ok. 30 kg

file_download