GASMET CX-4000 Wieloparametrowy, stacjonarny analizator gazów

Profesjonalny, wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET Cx-4000 zawiera spektrometr FTIR, termostatowaną kuwetę pomiarową oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

GASMET Cx-4000 jest profesjonalnym, wielokomponentowym analizatorem gazów przeznaczonym do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET Cx-4000 zawiera spektrometr FTIR, termostatowaną kuwetę pomiarową oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

GASMET Cx-4000 umożliwia pomiary, w których inne analizatory w podczerwieni zawodzą. Jest idealnym narzędziem do pomiaru stężeń zanieczyszczeń w zakresie ppm w złożonych mieszaninach związków. Kuweta pomiarowa może być ogrzewana do temperatury 180 °C, co umożliwia pomiary gazów o wysokiej wilgotności. Materiał, z którego wykonana jest kuweta oraz długość ścieżki optycznej może być dobrana w zależności od zastosowania.

Analizator wymaga jedynie prostej kalibracji na pojedynczym składniku gazowym. Osoba obsługująca sama jest w stanie skonfigurować analizator do własnych potrzeb.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

  • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
  • Kontrola procesów technologicznych
  • Badania i kontrola procesu spalania

ZALETY:

  • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
  • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
  • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
  • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
  • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

Metoda pomiarowa

Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)

Liczba mierzonych związków gazowych

Maksymalnie 50, pomiar równoczesny

Mierzone związki i zakresy pomiarowe

Do wyboru przez użytkownika

Zakres liczby falowej

900 – 4 200 cm-1

Rozdzielczość

8 lub 4 cm-1

Czas odpowiedzi T90

< 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej

Przepływ próbki, ciśnienie próbki

120 – 600 l/h, ciśnienie atmosferyczne

Wymagana filtracja próbki

2 μm

Temperatura w kuwecie pomiarowej

Do 180 °C

Długość drogi optycznej

Od 1 do 9 m, w zależności od aplikacji

Kalibracja

Kalibracja zera azotem (co najmniej 4.0) co 24 godziny

Dryft punktu zerowego

2 % najmniejszego zakresu / czas między kolejnymi kalibracjami

Dryft zakresu

Brak

Nieliniowość

2 % najmniejszego zakresu

Oprogramowanie

CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze.

Zasilanie

230 V / 50-60 Hz

Obudowa

Aluminiowa o wymiarach 482 x 196 x 450 mm

Waga

Ok. 17 kg

file_download