GASMET DX4040 Przenośny analizator FTIR

Lekki moduł analizatora zlokalizowany jest w plecaku w trwałej powłoce teflonowej. W analizatorze ulokowany jest spektrometr działający na zasadzie transformacji Fouriera w podczerwieni (FTIR), cela pomiarowa pokryta stopem Rh-Au oraz elektronika do przetwarzania sygnałów. Próbka gazu pobierana jest do celi pomiarowej za pomocą pistoletu-sondy z wbudowaną pompą i filtrem cząstek pyłu – dzięki temu nie jest potrzebne żadne dodatkowe przygotowanie próbki. DX-4040 jest zasilany bateriami, których czas pracy wynosi 2,5 godziny bez ładowania.

GASMET DX4040 to pierwszy przenośny analizator FTIR (transformata Fouriera w podczerwieni) gazowych zanieczyszczeń powietrza na świecie. Lekki moduł analizatora zlokalizowany jest w plecaku w trwałej powłoce teflonowej. W analizatorze ulokowany jest spektrometr działający na zasadzie transformacji Fouriera w podczerwieni (FTIR), cela pomiarowa pokryta stopem Rh-Au oraz elektronika do przetwarzania sygnałów. Próbka gazu pobierana jest do celi pomiarowej za pomocą pistoletu-sondy z wbudowaną pompą i filtrem cząstek pyłu – dzięki temu nie jest potrzebne żadne dodatkowe przygotowanie próbki. DX4040 jest zasilany bateriami, których czas pracy wynosi 2,5 godziny bez ładowania.

DX4040 firmy Gasmet jest zaprojektowany do pomiarów związków (zarówno organicznych jak i nieorganicznych) o niskich stężeniach w powietrzu atmosferycznym. Typowe obszary zastosowania obejmują stanowiska pracy oraz sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (NZŚ). Wyniki pomiarów stężeń, aż do 25 związków, jednocześnie są wyświetlane na ekranie Palmtopa – PDA. Komunikacja między analizatorem a Palmtopem odbywa się bezprzewodowo – za pomocą łącza Bluetooth.
W podstawowej konfiguracji wewnętrzna biblioteka zawiera 5 związków: H2O, CO2, CO, CH4 i N2O oraz 10 związków wybranych przez klienta z biblioteki zawierającej 250 związków chemicznych absorbujących promieniowanie IR. Jako opcję, można dodać do analizy 10 kolejnych związków. Wyboru należy dokonać przy zamówieniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ilości mierzonych związków do 50 poprzez zakup opcjonalnego oprogramowania Calcmet Std lub Calcmet Pro i zainstalowania go na laptopie. Calcmet Std umożliwia zmianę listy mierzonych związków i wysłanie nowej konfiguracji poprzez złącze RS232 do analizatora. Następnie analiza odbywa się jak w urządzeniu w wersji podstawowej. Dzięki oprogramowaniu Calcmet Pro analiza zmierzonego widma odbywa się w laptopie co pozwala na jednoczesny pomiar aż do 50 związków. Tak jak w przypadku Calcmet Std tu również możliwa jest zmiana konfiguracji.
Obydwa oprogramowania pozwalają na zmianę aplikacji tzn zestawu związków, które są mierzone jednocześnie. W ofercie proponowane są podstawowe biblioteki np. „przemysłowe gazy toksyczne”, „gazy bojowe” itp. Technologia FTIR nie wymaga kalibracji, ze względu na to, że wynik (zmierzone widmo) jest porównywane do widma referencyjnego znajdującego się w bibliotece widm. Podsumowując, DX-4040 dostarcza ekonomiczne, efektywne oraz łatwe w użyciu rozwiązania dla wieloskładnikowych analiz gazów w powietrzu otoczenia.

 

ZASTOSOWANIE:

 • Pomiar ilościowy i jakościowy toksycznych związków chemicznych
 • Kontrola terenów zagrożonych wokół instalacji przemysłowych
 • Monitoring zanieczyszczeń gazowych na stanowiskach pracy
 • Monitoring zagrożeń terrorystycznych („gazy bojowe”)
 • Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (NZŚ)

ZALETY:

 • Równoczesny pomiar do 25 związków z zastosowaniem oprogramowania CALCMET (opcja 50);
 • Identyfikacja zawiązków zarówno organicznych jak i nieorganicznych;
 • Szybki i ciągły pomiar stężeń z bezpośrednim wyświetlaniem wyniku na Palmtopie (opcja laptop);
 • Możliwość identyfikacji nieznanych związków chemicznych;
 • Wysoka czułość – pomiar gazów toksycznych o niskich stężeniach (wykrywalność < 1ppm);
 • Łatwość obsługi;
 • Proste zerowanie przyrządu, nie wymagana kalibracja zakresu;
 • Elementy analizatora wykonane z materiałów odpornych na korozję;
 • Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy Palmtopem a analizatorem;
 • Ekonomicznie optymalny.

Metoda pomiarowa

Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)

Liczba mierzonych związków gazowych

Jednoczesny pomiar do 25 związków (Palmtop); 50 związków opcjonalnie (Calcmet)

Mierzone związki i zakresy pomiarowe

5 związków: H2O, CO2, CO, CH4 i N2O + 10 wybranych z 250 w standardzie; opcjonalnie do 10 dodatkowych związków

Częstotliwość skanu

10 skanów/ s

Rozdzielczość

8 lub 4 cm-1

Czas odpowiedzi T90

< 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej

Temperatura pracy

minus 15 do plus 40 OC, bez kondensacji

Temperatura przechowywania

- 20 - 60 OC, bez kondensacji

Temperatura w kuwecie pomiarowej

Temperatura otoczenia

Przepływ

120 l/h

Ciśnienie próbki

Ciśnienie atmosferyczne

Długość drogi optycznej

9,8 m

Materiał celi pomiarowej

100% Rh pokryty Al

Lustra

Pokryte ochronną warstwą złota

Zakres pomiaru widma

900 – 4200 cm-1

Zerowanie

Kalibracja zera azotem co 24 godziny (lub przed pomiarem, raz dziennie)

Dryft punktu zerowego

< 2 % najmniejszego zakresu / czas między kolejnymi kalibracjami

Waga

Ok. 17 kg

Dryft zakresu

Brak

Nieliniowość

< 2 % zakresu pomiarowego

Oprogramowanie

CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze

Zasilanie

12 VDC lub 115 / 230 VAC

Przesył danych

Protokół Bluetooth i port szeregowy RS232 (Analizator komunikuje się z Palmtopem za pomocą łącza Bluetooth, Palmtop obrazuje wyniki pomiaru. Opcja: transfer danych pomiarowych do laptopa w celu poszerzonej analizy).

System operacyjny Palmtopa

Windows CE 5.0

Oprogramowanie w Palmtopie

Calcmet lite (opcjonalnie: Calcmet Std lub Calcmet Pro do szerszej analizy, wymagane Laptop PC + Windows XP)

Materiał obudowy

aluminium

Waga

11,5 kg

Certyfikat CE

Zgodność z normą EMI 89/336/EC

file_download