Analizatory GASMET TECHNOLOGY

Umożliwiają ciągły pomiar wielu składników gazowych jednocześnie – nawet do 50 z listy zawierającej ponad 350 związków – np. HF, HCl, TOC, NO, NO2, N2O, CO, NH3, H2O, SO2, CO2, Analizatory wykorzystują metodę pomiaru w podczerwieni FTIR. (transformacja Fouriera w podczerwieni). Produkowana jest wersja grzana do 180°C oraz wersja do pomiarów zanieczyszczeń powietrza otaczającego. Analizatory oferowane są w wersji stacjonarnej ekstrakcyjne oraz in-situ a także przenośnej. Zastosowania: monitoring emisji, kontrola procesu technologicznego, stanowiska pracy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska NZŚ.

Produkty:

GASMET DX4040 Przenośny analizator FTIR

GASMET DX4040 Przenośny analizator FTIR

Lekki moduł analizatora zlokalizowany jest w plecaku w trwałej powłoce teflonowej. W analizatorze ulokowany jest spektrometr działający na zasadzie transformacji Fouriera w podczerwieni (FTIR), cela pomiarowa pokryta stopem Rh-Au oraz elektronika do przetwarzania sygnałów. Próbka gazu pobierana jest do celi pomiarowej za pomocą pistoletu-sondy z wbudowaną pompą i filtrem cząstek pyłu – dzięki temu nie jest potrzebne żadne dodatkowe przygotowanie próbki. DX-4040 jest zasilany bateriami, których czas pracy wynosi 2,5 godziny bez ładowania.

SPRAWDŹ navigate_next

GASMET CX4000 Wieloparametrowy, stacjonarny analizator gazów

GASMET CX4000 Wieloparametrowy, stacjonarny analizator gazów

Profesjonalny, wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET CX4000 zawiera spektrometr FTIR, termostatowaną kuwetę pomiarową oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

SPRAWDŹ navigate_next

GASMET DX4000 Wieloparametrowy, przenośny analizator gazów

GASMET DX4000 Wieloparametrowy, przenośny analizator gazów

GASMET DX-4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie.

SPRAWDŹ navigate_next

Przenośny grzany układ kondycjonowania gazów firmy GASMET

Przenośny grzany układ kondycjonowania gazów firmy GASMET

Służy do odpowiedniego przygotowania próbek gazu, które będą analizowane przez analizator Gasmet DX4000. Przenośny analizator Gasmet DX4000 z razem układem przygotowania, sondą gazową PSP4000-H i wężem grzanym tworzy przenośny system analizy gazów, który może być wykorzystany w wielu zastosowaniach, takich jak okresowa kontrola emisji spalin czy kontrola procesów technologicznych.

SPRAWDŹ navigate_next