Analizatory biogazu, gazów fermentacyjnych i składowiskowych

Analizatory biogazu zapewniają ciągły lub okresowy pomiar składu biogazu w celu kontroli pracy komór fermentacji na oczyszczalniach ścieków, monitoringu składu gazu przed kogeneratorami, a także optymalizacji pracy biogazowni. Możliwości analizatorów spełniają wszystkie wymagania niezbędne dla wielu aplikacji takich jak pomiary emisji ze składowisk odpadów, pomiar składu gazów wytwarzanych w biogazowniach i fermentatorach, a także na stanowiskach badawczych i eksperymentalnych instalacjach wytwarzania biogazu.

Produkty:

Biogas401 - Stacjonarny analizator biogazu z układem przygotowania próbki firmy ADOS

Biogas401 - Stacjonarny analizator biogazu z układem przygotowania próbki firmy ADOS

Dzięki automatycznemu, zintegrowanemu systemowi przygotowania próbki biogazu przed analizą znaczni wydłużono czas pomiędzy przeglądami i częstotliwość niezbędnych kalibracji czujników pomiarowych. Możliwość naprzemiennej kontroli wielu strumieni próbkie oraz doskonałe referencje z wieloletniej pracy tych urządzeń na istniejących obiektach sprawiają, że analizator BIOGAZ401 jest doskonałym rozwiązaniem dla operatorów zainteresowanych bezobsługowym, dokładnym i tanim w eksploatacji systemem pomiarowym.

SPRAWDŹ navigate_next

Przenośne analizatory gazów GFM 100/200 firmy Gas Data

Przenośne analizatory gazów GFM 100/200 firmy Gas Data

Najprostsze przenośne analizatory w zależności od modelu mogą posiadać jeden, dwa lub kilka czujników na różne gazy. Wbudowana pompa próbki umożliwia stosowanie urządzenia w wielu aplikacjach. Szeroki zakres pomiarowy i wysoka dokładność wskazań to główne cechy GFM100. Analizator GFM200 to przenośny analizator dwutlenku węgla przeznaczony głównie do kontroli przestrzeni ładunkowych.

SPRAWDŹ navigate_next

Przenośne analizatory gazów GFM 400/410/416 firmy Gas Data

Przenośne analizatory gazów GFM 400/410/416 firmy Gas Data

Urządzenia podstawowe zoptymalizowane do kontroli i obsługi systemów odgazowania składowisk odpadów i kontroli pochodni. Proste i poręczne rozwiązanie dla operatorów składowisk ułatwiające obsługę obiektu przy minimalizacji kosztów pracy. Bardziej zaawansowane modele GFM416 przeznaczone są do analizy głównych składników biogazu w jednym, poręcznym, przenośnym urządzeniu pomiarowym dopasowanym do biogazu surowego jak również oczyszczonego.

SPRAWDŹ navigate_next

Przenośne analizatory gazów GFM 430/435 firmy Gas Data

Przenośne analizatory gazów GFM 430/435 firmy Gas Data

Uniwersalny analizator dedykowany do pomiarów składu gazów i wielkości emisji na składowiskach odpadów zgodnie metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Urządzenie posiada wbudowany przepływomierz przeznaczony do pomiaru niskich wartości przepływu gazów ze studni ekstrakcyjnych składowiska. Możliwe jest uzupełnienie analizatora dodatkowo o kanał pomiarowy do heksanu i kompensacji PID w celu dokładnego pomiaru innych węglowodorów w środowisku bogatym w metan.

SPRAWDŹ navigate_next