Analizator krzemionki (SiO2)

Określenie stężenia rozpuszczonego kwasu krzemowego (ortokrzemianów) w obiegu wodno-parowym ma duże znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa instalacji w elektrowniach. Fotometryczny pomiar stężenia rozpuszczonego kwasu jest zgodny z wytycznymi VGB.