Spektrometry UV-NIR oraz spektrometry Ramana

Spektrometry firmy tec5 do zastosowań laboratoryjnych i procesowych

Firma tec5 oferuje spektrometry UV-NIR oraz spektrometry Ramana do szeregu zastosowań badawczych i przemysłowych. Spektrometry znajdują zastosowanie w przemysłach:

  • chemicznym
  • farmaceutycznym
  • półprzewodników
  • nanomateriałów
  • polimerów
  • geologii
  • kryminologii
  • biologii

oraz w laboratoriach badawczych i rozwojowo-badawczych. Dotychczas opracowane aplikacje obejmują pomiary stężeń składników w mieszaninach, kontrolę pracy reaktorów, pomiary barwy, pomiary grubości warstw i wiele innych

 

Karty produktów do pobrania: