Procesowe czujniki elektrochemiczne firmy SI Analytics

Procesowe czujniki elektrochemiczne firmy SI Analytics  obejmują wszystkie aplikacje  pomiarów w roztworach wodnych. Umożliwiają określenie wartości pH, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego, przewodności i temperatury. Pracują w zakresie od -30 ° C do +135 ° C i ciśnieniu do 12 bar.
 
Katalog w formacie pdf

Procesowe czujniki elektrochemiczne firmy SI Analytics  obejmują wszystkie aplikacje  pomiarów w roztworach wodnych.
Umożliwiają określenie wartości pH, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego, przewodności i temperatury.
Pracują w zakresie od -30 ° C do +135 ° C i ciśnieniu do 12 bar.