Automatyczny titrator

Sentinel to również analizatory do ciągłego pomiaru parametrów chemicznych z wykorzystaniem techniki miareczkowania kolorymetrycznego lub potencjometrycznego (pH i Redox). Miareczkowanie to prosta, niezawodna i wysoce opłacalna analiza ciągła wspólnych dla wielu procesów chemicznych takich parametrów jak kwasowość, zasadowość, węglany, cyjanki, twardość, żelazo, mangan. Wysoka elastyczność analizatora i wybór typu miareczkowania, a także możliwość adaptacji do zmian w procesie sprawiają, że analizator Sentinel staje się potężnym narzędziem dla operatora. Dodatkowo można też zaprogramować kilka różnych metod pomiarowych, gdyż system pozwala na stosowanie wielu reagentów oraz posiada pełną funkcję auto-czyszczenia. Wszystkie funkcje i możliwości składają się w jednym urządzeniu dając wyjątkowo niezawodny, elastyczny i przyjazny dla użytkownika titrator ogólnego przeznaczenia.Kalibracja: w pełni automatyczna kalibracja może być konfigurowana przez użytkownika łącznie z częstotliwością wykonywania oraz limitami alarmowymi.

Sentinel to również analizatory do ciągłego pomiaru parametrów chemicznych z wykorzystaniem techniki miareczkowania kolorymetrycznego lub potencjometrycznego (pH i Redox). Miareczkowanie to prosta, niezawodna i wysoce opłacalna analiza ciągła wspólnych dla wielu procesów chemicznych takich parametrów jak kwasowość, zasadowość, węglany, cyjanki, twardość, żelazo, mangan. Wysoka elastyczność analizatora i wybór typu miareczkowania, a także możliwość adaptacji do zmian w procesie sprawiają, że analizator Sentinel staje się potężnym narzędziem dla operatora. Dodatkowo można też zaprogramować kilka różnych metod pomiarowych, gdyż system pozwala na stosowanie wielu reagentów oraz posiada pełną funkcję auto-czyszczenia. Wszystkie funkcje i możliwości składają się w jednym urządzeniu dając wyjątkowo niezawodny, elastyczny i przyjazny dla użytkownika titrator ogólnego przeznaczenia.

Kalibracja: w pełni automatyczna kalibracja może być konfigurowana przez użytkownika łącznie z częstotliwością wykonywania oraz limitami alarmowymi.