Automatyczny kolorymetr

Kolorymetry procesowe służą do oznaczania różnych parametrów w cieczach w zakresie w niskich stężeń. Większość metod kolorymetrycznych określonych w normach bez trudu może być zastosowana w urządzeniu. Możliwość poboru próbki z wielu kanałów rozszerza funkcjonalność analizatora.Kalibracja: Możliwość programowania automatycznej, dwupunktowej kalibracji analizatora pozwala na oznaczanie śladowych ilości substancji w cieczach.

Kolorymetry procesowe służą do oznaczania różnych parametrów w cieczach w zakresie w niskich stężeń. Większość metod kolorymetrycznych określonych w normach bez trudu może być zastosowana w urządzeniu. Możliwość poboru próbki z wielu kanałów rozszerza funkcjonalność analizatora.

Kalibracja: Możliwość programowania automatycznej, dwupunktowej kalibracji analizatora pozwala na oznaczanie śladowych ilości substancji w cieczach.