Analizatory azotu i fosforu ogólnego (TN i TP)

Ciągła kontrola parametrów sumarycznych takich jak azot i fosfor ogólny daje szybki i precyzyjny obraz o istotnych parametrach ścieku zarówno przemysłowego jak i komunalnego.

Produkty:

QuickTNP – Monitoring bezpośredni azotu i fosforu ogólnego

QuickTNP – Monitoring bezpośredni azotu i fosforu ogólnego

Urządzenie do monitoringu azotu i fosforu ogólnego w ściekach zgodnie z obowiązującymi normami (azot og. DIN38409, ENV12260, ISO-TR11905-2; fosfor og. EN ISO 6878:2004, EN ISO 15681-1,2:2004).

SPRAWDŹ navigate_next