QuickTOCuv – OWO – do mało wymagających aplikacji

Urządzenie przeznaczone do aplikacji, w których wystarczająca jest kontrola jedynie Rozpuszczonego Węgla Organicznego w próbce a czas pomiaru może być wydłużony. Urządzenie wymaga stosowania katalizatorów mineralizacji w postaci roztworu nadsiarczanu oraz lampy UV.

Urządzenie przeznaczone do aplikacji, w których wystarczająca jest kontrola jedynie Rozpuszczonego Węgla Organicznego w próbce, a czas pomiaru może być wydłużony. Urządzenie wymaga stosowania katalizatorów mineralizacji w postaci roztworu nadsiarczanu oraz lampy UV.

System pomiarowy do wody czystej i ultra czystej

Zanieczyszczenia organiczne mogą być analizowane powtarzalnie i ekonomicznie z użyciem właściwego systemu pomiarowego, nawet wody czyste, takie jak kondensat powrotny lub woda zasilająca kocioł. QuickTOCuv jest polecany zakładom petrochemicznym i chemicznym jak również rafineriom. Wody powierzchniowe i woda pitna może być również monitorowana.

QuickTOCuv jest stosowany do monitorowania OWO w aplikacjach w których matryca próbki nie powoduje zakłóceń przy pomiarach takich jak:

 • Monitoring zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych
 • Produkty uboczne dezynfekcji w wodzie pitnej
 • Jakościowy monitoring przemysłowej wody chłodniczej
 • Monitoring jakości odzyskanego kondensatu

Technologia UV z nadsiarczanem

Petrochemiczne określenie OWO

Analizator QuickOWOuv został zaprojektowany do oznaczanie OWO za pomocą szeroko akceptowanej metody – SM 5310C

Środek utleniający – nadsiarczan sodu (Na2S2O8) jest dodawany do próbki aby utlenić organiczne cząsteczki do CO2. Mieszanina jest poddawana silnemu promieniowaniu UV, podczas tego procesu powstają rodniki hydroksylowe, które przekształcają węgiel organiczny obecny w próbce do CO2. Zawartość CO2 jest następnie mierzona za pomocą wrażliwego detektora NDIR i zawartość węgla jest określana ilościowo.

 

Zasada pomiaru. Procedura trzech kroków (Zdj. 1)

Krok 1.

W pierwszym etapie próbka jest zakwaszana słabym kwasem w tak zwanym naczyniu odpędzającym i przedmuchiwana powietrzem. Przy poziomie pH 2 nieorganiczna zawartość jest usuwana z próbki w formie CO2. Próbka na końcu procedury zawiera tylko niewymywalny węgiel organiczny (ang. NPOC).

 

Krok 2.

W następnym kroku strumień próbki jest dostarczany stale do reaktora UV wraz z odczynnikiem trawiącym (nadsiarczanem sodu) i gazem nośnym. Węgiel organiczny jest wystawiony na działanie promieni ultrafioletowych i przekształca się w CO2 przez powstałe rodniki hydroksylowe.

 

Krok 3.

W ostatnim etapie produkt reakcji jest osuszany za pomocą  naczynia rozdzielającego oraz specyficznej membrany osuszającej i wprowadza się do detektora NDIR w celu ilościowego oznaczenia zawartości CO2.

Zdj. 1. Zasada pomiaru.

 1. Przygotowanie próbki, a) redukcja pH próbki < 2 poprzez dodanie słabego kwasu, b) Konwersja węgla nieorganicznego do CO2
 2. Utlenienie UV węgla organicznego do CO2 za pomocą rodników hydroksylowych
 3. Pomiar CO2 za pomocą detektora NDIR

 

 

Cechy i zalety

 • Uznana metoda nadsiarczanu UV
 • Ciągły pomiar OWO, OW, NWO
 • Dokładność wyników ±2%
 • Autokalibracja
 • Automatyczny system kontroli (korelacja punktu zero, czułość)
 • Zredukowana konsumpcja chemikaliów
 • Certyfikowane obudowy do strefy Ex (EX p)
 • Dostępność analizatora 98%
 • Konserwacja i serwis maksymalnie 15 min tygodniowo
 • Wyjątkowe niskie koszty utrzymania

Technika pomiaru i przygotowanie próbki
Metoda pomiaru UV z nadsiarczanem sodu
Zakresy pomiarowe 0,1-1 mg/l (ppm) 1-50 mg/l 100-1000 mg/l (możliwe inne)
Czas odpowiedzi < 5 minut
Kalibracja Automatyczna lub ręczna
Ilość strumieni 1 lub 2-opcjonalnie
Przygotowanie próbki Zbiornik przelewowy – opcjonalnie
Wymiary
Obudowa Stalowa IP 54, powłoka proszkowana,
Opcje obudowy Stal nierdzewna, IP 65, strefa 1 i 2, EXp dla klas T3, T4 (ATEX, IECex)
Wymiary 630 x 740 x 380 mm (szer. x wys. x głęb.)
Waga 115 kg (standard)
Dane elektryczne i hydrauliczne
Wyjście analogowe 0/4 do 20 mA
Interfejs szeregowy RS 232, alarm zbiorczy, Life-Zero, USB
Bezpieczniki 2/6 wewnętrzny, 16 A zewnętrzny
Zasilanie 230V
Zdalne sterowanie Opcjonalnie - poprzez protokół TCP/IP (internet)
Oprzyrządowanie i udostępnianie danych · Graficzny ekran dotykowy TFT wysokiej rozdzielczości, podświetlany · Funkcja Autostart · Przejrzyste oprogramowanie · Automatyczny system kontroli