Analizatory online węgla organicznego (OWO)

Analizatory do ciągłego pomiaru zawartości węgla organicznego w wodzie kotłowej, parze i kondensacie jak również wodzie ultra czystej dla przemysłu farmaceutycznego. Pomiar OWO bez użycia odczynników chemicznych z unikalną możliwością kalibracji analizatora przy pomocy gazu wzorcowego. Brak konieczności filtracji ścieku przed analizą daje pełny i wiarygodny obraz o ładunku substancji organicznych w próbce.

Produkty:

QuickTOC ultra – Analizator Węgla Organicznego (OWO)

QuickTOC ultra – Analizator Węgla Organicznego (OWO)

Analizator on-line do pomiaru zawartości OWO jak również OW, OWN, RWO. Pomiary są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. QuickTOC jest odpowiedni do pomiarów na oczyszczalniach ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Analizator można rozszerzyć o jednoczesny pomiar Nog.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC airport – Analizator OWO dla portów lotniczych

QuickTOC airport – Analizator OWO dla portów lotniczych

QuickTOCairport to analizator online monitorujący zawartość OWO w wodach powierzchniowych oraz w ściekach po odladzaniu. Analizator pozwala szybko i precyzyjnie mierzyć zmienne ładunki zanieczyszczeń. Próbki ulegają całkowitemu utlenieniu w temperaturze 1200°C, z wyznaczeniem rzeczywistej wartości OWO przed upływem 1-3 minut.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC purity – Analizator do pomiaru wody ultra czystej

QuickTOC purity – Analizator do pomiaru wody ultra czystej

Pomiar zawartości OWO w wodzie czystej. Nawet najmniejsze zanieczyszczenia (ppb) są wykrywane w ciągu 1-3 minut. QuickTOCpurity jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu wód kotłowych czy instalacji odsalania, wszędzie tam gdzie niezawodność, precyzja i szybkość są wymagane.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC¬_NPO jest polecany do kontroli i monitorowania ścieków z oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz komunalnych, czy też wody technologicznej przed odprowadzeniem ich do rzek czy jezior. Analizator umożliwia pomiar 4 parametrów: Nog, Pog, OWO oraz ChZT poprzez korelację do węgla organicznego

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC pharma – OWO

QuickTOC pharma – OWO

Ciągły monitoring jakości wody o wysokiej czystości w zakładach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi normami. Minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez unikatową możliwość walidacji pomiarów przy pomocy certyfikowanego wzorca gazowego zamiast roztworów ciekłych.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOCuv – OWO – do mało wymagających aplikacji

QuickTOCuv – OWO – do mało wymagających aplikacji

Urządzenie przeznaczone do aplikacji, w których wystarczająca jest kontrola jedynie Rozpuszczonego Węgla Organicznego w próbce a czas pomiaru może być wydłużony. Urządzenie wymaga stosowania katalizatorów mineralizacji w postaci roztworu nadsiarczanu oraz lampy UV.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOCeffluent  – OWO – Woda Technologiczna, Ścieki surowe i oczyszczone

QuickTOCeffluent – OWO – Woda Technologiczna, Ścieki surowe i oczyszczone

Analizator do ciągłej kontroli ładunku organicznego w wodzie technologicznej i ściekach. Wysoką wiarygodność pomiarów i pełną zgodność z metodami referencyjnymi osiągnięto bez konieczności filtracji próbki i stosowania katalizatorów mineralizacji.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC condensate – OWO – Woda, Para, Kondensat

QuickTOC condensate – OWO – Woda, Para, Kondensat

Szybki i dokładny pomiar węgla organicznego w kondensacie i instalacjach przygotowania pary. Analizator zapewnia stały monitoring substancji organicznych na poziomie ppb lub ppm.

SPRAWDŹ navigate_next