QuickTONultra – precyzyjna analiza online związków azotu. Dla wszystkich rodzajów wody.

Innowacyjny analizator zapewniający pomiar online azotu ogólnego zgodnie z międzynarodowymi regulacjami. Urządzenie umożliwia pomiar nawet sześciu różnych strumieni próbek i posiada wysoką tolerancję na chlorki. Dużą zaletą jest możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe detektory uzyskując jednoczesny pomiar parametrów OWO, ChZT, Pog i Nog. Analizator może być zastosowany w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, w kontroli procesu, przemyśle chemicznym, rafineriach czy przetwórstwach węgla.

Innowacyjny analizator zapewniający pomiar online azotu ogólnego zgodnie z międzynarodowymi regulacjami. Urządzenie umożliwia pomiar nawet sześciu różnych strumieni próbek i posiada wysoką tolerancję na chlorki. Dużą zaletą jest możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe detektory uzyskując jednoczesny pomiar parametrów OWO, ChZT, Pog i Nog. Analizator może być zastosowany w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, w kontroli procesu, przemyśle chemicznym, rafineriach czy przetwórstwach węgla.