QuickTOC_NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC_NPO jest polecany do kontroli i monitorowania ścieków z oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz komunalnych, czy też wody technologicznej przed odprowadzeniem ich do rzek czy jezior. Analizator umożliwia pomiar 4 parametrów: Nog, Pog, OWO oraz ChZT poprzez korelację do węgla organicznego

QuickTOC_NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC­_NPO jest polecany do  kontroli i monitorowania ścieków z oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz komunalnych, jak również wody technologicznej przed odprowadzeniem ich do rzek czy jezior. Analizator umożliwia jednoczesny pomiar 4 parametrów: Nog, Pog, OWO oraz ChZT poprzez korelację do węgla organicznego.

OWO, Nog, Pog, ChZT – połączony pomiar w jednym analizatorze

Eutrofizacja wody spowodowana podwyższoną zawartością azotu i fosforu prowadzi do zaburzenia równowagi ekologicznej poprzez nadmierną produkcję szkodliwej roślinności: QuickTOC_NPO najlepiej pasuje do monitorowania odpływów ścieków w celu uniknięcia odprowadzenia zanieczyszczeń do rzek i jezior.

 

Zasada pomiaru

Termiczne utlenianie dla oznaczania OWO, Nog oraz korelacja ChZT

QuickTOC­_NPO został zaprojektowany do pracy bez użycia drogich katalizatorów dzięki unikalnej metodzie – utlenienia termicznego w 1200°C. W tak wysokiej temperaturze, trudne do spalenia związki są utleniane efektywnie i szybko, niezależnie od ich kompozycji.

Metoda pomiarowa OWO polega zatem na utlenianiu termicznym próbki (w temp. 1200°C, bez odczynników, bez katalizatorów) i oznaczanie ilości powstającego CO2 oraz korelacja z ChZT.

Metoda pomiarowa Nog polega na utlenianiu termicznym próbki (w temp. 1200°C) i oznaczanie ilości powstającego NO proporcjonalnego do Nog

 

Technologia UV z nadsiarczanem dla oznaczenia Pog

Jednocześnie do pomiaru Nog nieprzefiltrowana próbka jest mieszana z odczynnikiem utleniającym (nadsiarczan sodu) i przeprowadzana przez reaktor UV. Następuje fotometryczne oznaczenie Pog.

 1. Kontrola procesu, wyświetlanie wyników pomiaru, interfejsy obwodów.
 2. Transport próbki poprzez pętle iniekcji, a) ekstrakcja próbki ze strumienia próbki, b) określenie objętości próbki, c) iniekcja poprzez zawór zamykający
 3. Spalanie, utlenienie do CO2 i NO
 4. Pomiar stężenia CO2 i NO
 5. utlenienie UV do PO43-
 6. Pomiar stężenia Pog

 

Cechy i zalety

 • Dokładna analiza 4 parametrów
 • Wybieralna kombinacja parametrów
 • Najwyższa dostępna temperatura spalania: 1200°C
 • Detekcja Pog poprzez ECD (CLD opcjonalnie)
 • Metoda z molibdenianem do określenia Pog
 • Wyjątkowo niskie koszty konserwacji i użytkowania
 • Szybka odpowiedź wyników
 • Analizator łatwy w obsłudze
 • Brak konieczności filtracji próbki

DANE TECHNICZNE  

Technika pomiaru i przygotowanie próbki    
Zakresy pomiarowe         Czas odpowiedzi       OWO: 0,1 do 200 mg/l (ppm) Nog: 0,1 do 200 mg/l Pog: 0,01 do 30 mg/l ChZT: 1 do 600 mg/l   OWO/ChZT: 2-3 min Nog: 1-3 min Pog: 10-15 min  
Wymiary
Obudowa Opcje obudowy     Wymiary   Waga   Stalowa IP 54, powłoka proszkowana, Stal nierdzewna, IP 65, strefa 1 i 2, EXp dla klas T3, T4 (ATEX, IECex) 1060 x 600 x 520 mm (wys. x szer. x głęb.) 115 kg (standard)
Dane elektryczne i hydrauliczne
Wyjście analogowe Interfejs szeregowy Zasilanie Bezpieczniki Zdalne sterowani 0/4 do 20 mA RS 232 230V 10 A wewnętrzny, 16 A zewnętrzny Poprzez protokół TCP/IP (internet)
  Oprzyrządowanie i udostępnianie danych Graficzny ekran dotykowy TFT wysokiej rozdzielczości, podświetlany Funkcja Autostart Przejrzyste oprogramowanie Standardowy interfejs umożliwiający przenoszenie danych do komputera (USB)  

file_download