Analizatory do oznaczania azotu ogólnego (Nog) oraz fosforu ogólnego (Pog)

Ciągła kontrola parametrów sumarycznych takich jak azot i fosfor ogólny daje szybki i precyzyjny obraz o istotnych parametrach ścieku zarówno przemysłowego jak i komunalnego. LAR jest jedyną firmą oferującą połączenie tych pomiarów z OWO i ChZT w ramach pojedynczego systemu.

Sprawdź również naszą aplikację: pomiar-nog-online.envag.com.pl

Produkty:

QuickTONultra – precyzyjna analiza online związków azotu. Dla wszystkich rodzajów wody.

QuickTONultra – precyzyjna analiza online związków azotu. Dla wszystkich rodzajów wody.

Innowacyjny analizator zapewniający pomiar online azotu ogólnego zgodnie z międzynarodowymi regulacjami. Urządzenie umożliwia pomiar nawet sześciu różnych strumieni próbek i posiada wysoką tolerancję na chlorki. Dużą zaletą jest możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe detektory uzyskując jednoczesny pomiar parametrów OWO, ChZT, Pog i Nog. Analizator może być zastosowany w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, w kontroli procesu, przemyśle chemicznym, rafineriach czy przetwórstwach węgla.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC_NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC_NPO – ekonomiczny monitoring ścieków na odpływie z OŚ

QuickTOC_NPO jest polecany do kontroli i monitorowania ścieków z oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz komunalnych, czy też wody technologicznej przed odprowadzeniem ich do rzek czy jezior. Analizator umożliwia pomiar 4 parametrów: Nog, Pog, OWO oraz ChZT poprzez korelację do węgla organicznego

SPRAWDŹ navigate_next