Elox100

Elox100

Elox100 – ekonomiczne rozwiązanie do szybkiego pomiaru ChZT oparte na metodzie elektrochemicznej.

Elox 100 wykorzystuje dopracowaną i opatentowaną, elektrochemiczną metodę oznaczania ChZT. Analizator wykorzystuje rodniki wodorotlenowe, do utleniania związków chemicznych zawartych w wodzie i ściekach. Metoda w swej istocie nie wymaga żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych, specjalnych roztworów czyszczących, jest prosta, dokładna, niezawodna i szybka.

 

Zasada działania

Zasada elektrochemicznego pomiaru opiera się na fakcie powstawania rodników wodorotlenowych, na elektrodzie zawierającej warstwy dwutlenku ołowiu. Potencjał oksydacyjny rodników wodorotlenowych jest dużo większy od innych utleniaczy np.: dwuchromianu potasu, czy ozonu. To pozwala na utlenienie nawet trudno utlenialnych substancji. Substancje organiczne znajdujące się w badanym roztworze, zmniejszają ilość rodników OH, zgromadzonych wokół elektrody roboczej. Odbudowa tychże rodników wymaga przepływu prądu przez elektrodę. W związku z faktem, że potencjał elektrody roboczej tworzącej utleniające rodniki jest utrzymywany na tym samym poziomie, pobór prądu w ciągu sekundy jest proporcjonalny do koncentracji substancji organicznych. Z tej zależności wyliczana jest wielkość ChZT danego roztworu.

 

Zasada pomiaru na elektrodzie z warstwami dwutlenku ołowiu

 

Zastosowania

Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar ChZT zarówno w ściekach komunalnych, jak i przemysłowych. Rozwiązanie najbardziej polecane do ścieków oczyszczonych.

 

Zalety

 • Wysoki potencjał oksydacyjny (2.85V) umożliwiający utlenienie nawet trudnych składników
 • Unikalna, dokładna, metoda elektrochemicznej oksydacji;
 • Automatyczna kalibracja;
 • Automatyczne wymieszanie elektrolitu;
 • Nie ma konieczności wcześniejszej filtracji próbki
 • Czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz;
 • Łatwo dostępna i prosta klawiatura;
 • Obecność szerokiego zakresu plików pomocy;
 • Automatyczny restart urządzenia;
 • System samo sprawdzający elektronikę urządzenia;
 • Alarm złego funkcjonowania.

 

 

Dane techniczne

Zakres pomiarowy: 0 - 100 ...100.000 mg O2/dm3
Czas pomiaru: < 4 min
Elektroda robocza: Platynowa, pokryta PbO2
Elektroda referencyjna: HgSO4
Elektroda regeneracyjna: Platynowa
Roztwór standardowy: 1 g/dm3
Wyjścia: 0/4-20 mA, RS232
Zasilanie: 230 / 115 V zm. , 50/60 Hz, 50 VA
Obudowa: IP55 (NEMA 4)
Wymiary: 600 x 600 x 350 mm (W x H x D)
Waga: 45 kg
Wersje: Elox 100- stalowa obudowa Elox 100 plus– obudowa ze stali wysokiej klasy Elox 100 plus II- 2- kanałowy, obudowa ze stali wysokiej klasy
     

file_download