Analizatory Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT)

Szybki pomiar wykorzystujący wiarygodną metodę bezpośredniego oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w próbkach ścieków nie wymaga stosowania reagentów chemicznych i katalizatorów wspomagających utlenianie. Brak konieczności filtrowania próbki oraz sprawdzona skuteczność w najtrudniejszych aplikacjach sprawia, że bezodczynnikowy pomiar ChZT to szybka, nowoczesna i pewna metoda do wiarygodnego określania ładunku ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Produkty:

QuickCODultra – bezodczynnikowy analizator dla lekkich, jak również najbardziej trudnych ścieków. Metoda utleniania w 1200°C

QuickCODultra – bezodczynnikowy analizator dla lekkich, jak również najbardziej trudnych ścieków. Metoda utleniania w 1200°C

QucikCODultra niezawodnie określa zanieczyszczenia organiczne nawet w najtrudniejszych ściekach. Innowacyjny system nie wymaga filtracji i rozcieńczenia próbki i przebiega bez udziału katalizatorów oraz odczynników chemicznych. Poprzez zastosowanie opatentowanej metody utleniania w 1200°C, wszystkie substancje organiczne zostają całkowicie utlenione.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickCODlab - Laboratoryjny, bezodczynnikowy analizator ChZT

QuickCODlab - Laboratoryjny, bezodczynnikowy analizator ChZT

Analizator QuickCODlab umożliwia szybkie (w czasie poniżej 3minut), bezodczynnikowe oznaczenie ChZT. Wykorzystanie wysokotemperaturowego (1200°C) utleniania próbki zapewnia dokładny pomiar bez względu na skład próbki oraz zawartość chlorków. Iniekcja próbki następuje bezpośrednio do reaktora, przy użyciu precyzyjnej strzykawki.

SPRAWDŹ navigate_next

QuickTOC pharma – OWO – Woda Ultraczysta, Woda do Płynów Infuzyjnych

QuickTOC pharma – OWO – Woda Ultraczysta, Woda do Płynów Infuzyjnych

Ciągły monitoring jakości wody o wysokiej czystości w zakładach farmaceutycznych zgodnie z obowiązującymi normami. Minimalizacja kosztów eksploatacji poprzez unikatową możliwość walidacji pomiarów przy pomocy certyfikowanego wzorca gazowego zamiast roztworów ciekłych.

SPRAWDŹ navigate_next

QCOD o – ChZT – Trudne ścieki przemysłowe i komunalne, ścieki surowe i podczyszczone

QCOD o – ChZT – Trudne ścieki przemysłowe i komunalne, ścieki surowe i podczyszczone

QuickCOD_o przeznaczony jest do ciągłego pomiaru Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen (ChZT). Zasada działania oparta jest na metodzie utleniania termicznego (temperatura powyżej 1200°C).QuickCOD_o jest urządzeniem dedykowanym do pomiarów ChZT w ściekach komulanych oraz przemysłowych. Analizator może posiadać do dwóch kanałów pomiarowych.

SPRAWDŹ navigate_next