Analizatory Biologicznego Zapotrzebowania na Tlen (BZT) oraz Analizatory Toksyczności

Wiedza o ilości i toksyczności napływającego ładunku ścieków jest istotna dla każdego procesu oczyszczania ścieków. Możliwość wykorzystania osadu z monitorowanej oczyszczalni sprawia, że wyniki pomiarów odpowiadają faktycznym możliwością obciążenia osadu.

Produkty:

ToxAlarm – pomiar toksyczności w wodzie pitnej i powierzchniowej

ToxAlarm – pomiar toksyczności w wodzie pitnej i powierzchniowej

ToxAlarm analizator online do pomiaru zanieczyszczeń w wodzie pitnej i powierzchniowej. System pomiarowy zawiera wysoce wrażliwą, samoregenerującą się kulturę bakterii, która może być stale stosowana do badania toksyczności w próbkach wody w odstępach 5-minutowych.

SPRAWDŹ navigate_next

NitriTox – Pomiar toksyczności dla bakterii nitryfikacyjnych i respiracji

NitriTox – Pomiar toksyczności dla bakterii nitryfikacyjnych i respiracji

Analizatory toksyczności firmy LAR, którymi dysponujemy nadają się najbardziej do pomiaru toksyczności w ściekach dopływających do i odpływających z oczyszczalni. Urządzenia opierają się na zasadzie określenia aktywności oddechowej określonych grup mikroorganizmów, hodowanych w obrębie urządzenia.

SPRAWDŹ navigate_next

Biomonitor – pomiar BZT oraz ARS (w tym BZT5 poprzez korelację)

Biomonitor – pomiar BZT oraz ARS (w tym BZT5 poprzez korelację)

Metoda pomiaru BZT przez BioMonitor polega na dokładnym odwzorowaniu procesu zachodzącego w oczyszczalni ścieków z kaskadą komór o idealnym wymieszaniu. Możliwość wykorzystania osadu czynnego z danego obiektu sprawia, że wyniki są bardzo dokładne i odwzorowują faktyczny poziom BZT.

SPRAWDŹ navigate_next