Analizatory firmy HF Scientific

Analizatory do pomiaru chloru wolnego oraz całkowitego, pomiar mętności, sondy do pomiarów fizykochemicznych, kontrola procesów koagulacji.

Produkty:

Analizator chloru CLX firmy  HF SCIENTIFIC

Analizator chloru CLX firmy HF SCIENTIFIC

Analizator CLX firmy HF Scientific przeznaczony jest do szerokiego zakresu zastosowań, przede wszystkim pomiarów chloru wolnego lub całkowitego w wodzie oraz monitoringu zawartości chloru resztkowego w ściekach i cieczach technologicznych. Wykorzystywana w analizatorze metoda kolorymetryczna DPD zapewnia wiarygodne wyniki oraz krótki czas odpowiedzi i jest ona najbardziej ekonomiczną metodą dostępną obecnie na rynku.

SPRAWDŹ navigate_next

Mętnościomierz MicroTOL firmy  HF SCIENTIFIC

Mętnościomierz MicroTOL firmy HF SCIENTIFIC

Mętnościomierz MicroTOL firmy HF Scientific przeznaczony jest do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak m.in. pomiar mętności wody, oraz dzięki zintegrowanemu układowi czyszczenia ultradźwiękowego także ścieków oczyszczonych oraz cieczy technologicznych. Mętnościomierz MicroTOL wykorzystuje nefelometryczną metodę pomiarową, zgodną z normą EN ISO 7027. Specjalne oprogramowanie umożliwia zintegrowanie do 255 mętnościomierzy z jednym komputerem oraz prezentację wyników m.in. w postaci graficznej.

SPRAWDŹ navigate_next

AdvantEdge - sondy do pomiarów fizykochemicznych wody

AdvantEdge - sondy do pomiarów fizykochemicznych wody

Urządzenia AdvantEDGE Series™ dostarczane są gotowe do użycia dzięki fabrycznej kalibracji sond pomiarowych. Diagnostyka sond, sprawdzanie kalibracji czy walidacja pomiarów może odbywać się lokalnie, poprzez sterownik lub poprzez nadrzędny system komputerowy (np. SCADA). System AdvantEDGE Series™ wspiera najbardziej popularne interfejsy komunikacyjne takie jak: Modbus RTU, RS-232, RS-485 ASCII, Profibus, CANOpen, DeviceNet, Ethernet IP, oraz USB.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizator transmitancji UV AccUView

Analizator transmitancji UV AccUView

Analizator transmitancji UV AccUView firmy HF Scientific do kontroli poziomu substancji organicznych w wodzie pitnej, a w szczególności monitorowania wyjścia stacji uzdatniania czy dezynfekcji wody. Zaletą urządzenia jest szybka kalibracja oraz ultradźwiękowy system czyszczenia kuwety pomiarowej co minimalizuje nakłady czasowe na obsługę aparatu.

SPRAWDŹ navigate_next

Analizator potencjału dzeta – kontrola procesów koagulacji

Analizator potencjału dzeta – kontrola procesów koagulacji

Analizator prądu strumieniowego MicroTSCM Streaming Current Monitor to połączenie najnowszych technologii do precyzyjnej kontroli dozowania koagulantu. Optymalizacja procesu koagulacji przy pomocy analizatora MicroTSCM pozwala kontrolować zużycie dodatków chemicznych oraz zapewniać odpowiednią jakość produkowanej wody. Dzięki wskazaniom analizatora operator stacji uzdatniania może szybko powrócić do optymalnych warunków prowadzenia procesu po przestoju.

SPRAWDŹ navigate_next