AccuSeries – analizator procesowy do wody, ścieków i cieczy technologicznych

AccuSeries to linia analizatorów procesowych do wody, ścieków i cieczy technologicznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę procesów. AccuColor wykorzystuje metody kolorymetryczne i miareczkowanie kolorymetryczne. AccuSense wykorzystuje techniki miareczkowania potencjometrycznego jak również elektrod jonoselektywnych (ISE).

˗ Dokładność ± 2 ppb LDL

˗ Wielostrumieniowy (do 6)

˗ Wieloparametrowy

˗ Temp. otoczenia od 0°C do 60°C

˗ Temp próbki do 70°C

Analizator pracujący w czasie rzeczywistym, umożliwiający pomiary fizykochemiczne w szerokich zakresach pomiarowych (od ppb do %)

 

AccuSeries to linia analizatorów procesowych do wody, ścieków i cieczy technologicznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę procesów. Seria ta dzieli się na dwa modele: AccuColor i AccuSense.

AccuColor wykorzystuje metody kolorymetryczne, m.in. miareczkowanie kolorymetryczne. AccuSense wykorzystuje techniki miareczkowania potencjometrycznego jak również elektrody jonoselektywne (ISE).

Dokładność i powtarzalność wyników wynosi ±2% zakresu. Metody pomiarowe są dobierane na podstawie matrycy próbki w celu minimalizacji wpływu substancji przeszkadzających; urządzenie może być skonfigurowane pod kątem możliwości analizy wg referencyjnej normy pomiarowej.

AccuSeries daje możliwość sterowania procesem bezpośrednio z urządzenia – dzięki protokołom komunikacyjnym analizator na podstawie wskazań może sterować procesem.

 

Ze względu na specyficzne wymagania aplikacyjne analizator dzieli się na następujące modele:

 

MODEL OPIS Analit/parametr
AccuColor

 

AccuColor wykorzystuje metodę miareczkowania kolorymetrycznego i przeprowadza analizę kolorymetryczną. Barwa powstała w wyniku reakcji z substancjami chemicznymi jest wprost proporcjonalna do stężenia mierzonego parametru. Zastosowanie dwóch długości fali oraz funkcji auto-blank pozwala na kompensację wpływ koloru oraz mętności tła próbki. Czujnik ma doskonałą odporność chemiczną i jest czyszczony między analizami, aby zapobiec obrastaniu optyki. Długość ścieżki optycznej jest dostosowana tak, aby umożliwić wykrywanie niskiego i wysokiego stężenia używając kalibracji wielopunktowej. Twardość w solankach
ManganŻelazoFenoleAluminiumChlorChromMiedźFosforany
AccuSense AccuSense wykorzystuje metody miareczkowania potencjometrycznego oraz bezpośrednie pomiary ISE.

Miareczkowanie potencjometryczne polega na oznaczeniu zależność zmian potencjału elektrody wskaźnikowej od ilości dodawanego titranta. Miareczkowanie potencjometryczne może zostać wykorzystane do analizy cieczy mętnych, fluoryzujących, opalizujących i zabarwionych.

Potencjometria bezpośrednia polega na oznaczaniu stężenia danego jonu w roztworze w oparciu o pomiar SEM ogniwa zbudowanego z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia. Potencjometria bezpośrednia wykorzystuje głownie elektrody jonoselektywne.

Bor

Chlorki

Zasadowość

Kwasy

Węglany

Cyjanki

Twardość

Srebro

Surfaktanty

Fluorki

Azotany

Amoniak

 

Przykładowe mierzone parametry Kwas octowy; Kwas borowy; Kwas cytrynowy; Kwas cyjanurowy; Kwas chlorowodorowy; Kwas fluorowodorowy;  Kwas mlekowy; Kwasy organiczne; Kwas azotowy; Kwas fosforowy; Kwas siarkowy; Kwasowość; Zasadowość; Glin; Aminy; Amoniak; Bar; Bor; Bromek; Brom; Kadm; Wapń; Dwutlenek węgla; Węglan; Chloran; Chlorek; Chlor; Chrom; Kobalt; Barwa; Miedź; Cyjanek; Wolne kwasy tłuszczowe; Fluorek; Fluoroboran; FOS-TAC; Twardość; Hydrazyna; Nadtlenek wodoru; Siarkowodór; Podchloryn; Jodek; Jod; Żelazo; Magnez; Merkaptany; Molibdenian; Nikiel; Azotan; Azotyn; Nadchloran; Nadsiarczan; Fenol; Fosforan; Fosfor; Potas; Krzemionka; Srebro; Sód; Chlorek sodu; Siarczan; Siarczyn; Dwutlenek siarki; Surfaktanty; T.M.A.H .; Tert-Butyl-Katechol; Tioceanante; Tiosiarczan; Tiomocznik; Mocznik; Cynk

Analizator AccuSeries zapewnia niezawodność analizy chemicznej w kontroli i optymalizacji procesów wielostrumieniowych z trudnymi lub zanieczyszczonymi próbkami. Gwarantuje niezawodne uchwycenie momentu wystąpienia ryzyka przekroczenia wymagań norm dla wody pitnej lub ścieków.

AccuSeries to:

- Łatwość użytkowania i konserwacji - umożliwia obsługiwanie analizatora nawet przez początkującego użytkownika posiadającego minimalne kompetencje lub przeszkolenie z zakresu technologii przemysłu chemicznego
- Prosty ekran graficzny z systemem menu udostępnia instrukcje przeprowadzające użytkownika przez wszystkie kroki procedury roboczej, począwszy od pierwszej kalibracji poprzez programowanie parametrów analizy aż po automatyczny cykl roboczy
- Firmowy system pobierania i transportu próbek zapewnia precyzyjną i powtarzalną objętość próbki w zakresie od 5 do 30 ml, co umożliwia pomiar zarówno na poziomie ppb, jak i ppm
- Duża średnica wężyka doprowadzania próbki minimalizuje ryzyko zablokowań, co umożliwia przyjmowanie próbek o wysokiej mętności
- Elastyczność i modularność konstrukcji pozwala na skonfigurowanie na analizatorach AccuSeries wielu standardowych lub specjalnych metod analizy chemicznej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami klienta, w tym metod mokrej analizy chemicznej EPA i ASTM

Specyfikacja techniczna:

Dokładność: ±2% skali
Powtarzalność: ±2% skali
Czułość: ±1% skali
Liniowość: ±2% skali
Czas odpowiedzi: zależnie od aplikacji, typowo: około 10-15 min łącznie z rozwinięciem reakcji

Temperatura otocznia: -20 ̊C do 60 ̊C (-4 ̊F to 140 ̊F)
Wymiary: 1016 mm H x 406 mm W x 241 mm D (40 “ H x 16” W x 9.5” D)
Waga: 45 kg

Zużycie prądu: 310 Watt
Przepływ próbki: 200 ml/min
Zasilanie: 10 do 32 VDC lub 90 do 240 VAC

Wyjścia cyfrowe: 2 x przekaźnik SPDT, 5 A@ 30 VDC lub 8 A@ 120/240 VAC dla alarmu (do 6 dodatkowych przekaźników półprzewodnikowych lub przekaźników mechanicznych)
Wejścia cyfrowe: 8 x styk (24 VDC) do kontroli analizatora lub alarmów
Wyjścia analogowe: do 8 x 0/4 -20 mA (izolowany), z własnym zasilaniem
Ethernet: Remote GUI log in
Komunikacja: Modbus RS232, Modbus RS485, Modbus TCP / IP

Certyfikaty:
CSA Urządzenie ogólnego zastosowania
CSA Klasa 1, dział 2, grupy B, C, D
CE Urządzenie ogólnego zastosowania
ATEX Strefa 2 (grupy IIB + H)
Aprobaty dla klasy 1, dział 1 oraz ATEX strefa 1 (z przedmuchem typu x) są uzależnione od szczegółowych warunków zastosowania klienta, i wyceniane przy sporządzaniu oferty

file_downloadKarta katalogowa