OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

PCME Pyłomierz QAL 182 WS

PCME jest rozwojową firmą działającą w branży inżynierii środowiska, wyspecjalizowaną w zagadnieniach pomiarów zapylenia w procesach przemysłowych. Firma cieszy się światową renomą dzięki niezawodności, innowacyjności oraz jakości technologii wykorzystywanych w ramach produkowanych urządzeń do monitorowania stężenia i masy emisji pyłu dla spełnienia wymagań wynikających z uwarunkowań prawnych, ochrony środowiska i kontroli procesowej.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


System PCME QAL182 WS jest doskonałym rozwiązaniem do wykonywania pomiarów emisji pyłowych z mokrych skruberów oraz innych procesów, w których temperatura gazu kominowego opada poniżej punktu rosy (chłodny komin) lub przenosi wodę kropelkową. Przyrząd działa na zasadzie ekstrakcyjnej, co obejmuje pobieranie w trybie ciągłym reprezentatywnej próbki z komina i podgrzewanie próbki znacznie powyżej punktu rosy, z odparowaniem ew. wody kropelkowej dla realizacji pomiaru stężenia cząstek pyłowych w stanie suchym.

Opisana metoda ekstrakcyjna z grzaniem przezwycięża problem zakłóceń pochodzących od kondensacji i kropelek wody, występujący dla urządzeń monitorowania zapylenia instalowanych w przestrzeni procesowej (in-situ) za instalacjami odpylania na mokro.
W systemie wykorzystano zaawansowany czujnik światła rozproszonego ProScatterTM (PCME QAL181), objęty niezależną certyfikacją TUV i MCERTS jako spełniający wymagania QAL1 w warunkach suchego komina, przy czym certyfikowane poziomy pokrywają zarówno zakres zapylenia 0-15 mg/m3,
jak i 0-100 mg/m3. Przyrząd optymalizując swoją rozdzielczość oraz charakterystykę dryftu zera dostosowuje się do dokładnych pomiarów stężenia poniżej 0,1mg/m3 a także do pomiarów w trudnych warunkach wewnątrz kominów, gdzie emisja pyłów przekracza 100mg/m3.

System pomiarowy będzie niezawodnie działać w warunkach występujących typowo za instalacjami odsiarczania oraz odpylania na mokro w przemysłach energetycznym,  drzewnym, papierniczym, metalowym i chemicznym przy podwyższonych poziomach zapylenia. Urządzenie może również pracować prawidłowo nawet w warunkach potencjalnie silniejszego zanieczyszczenia.

Urządzenie jest odpowiednie dla następujących warunków występujących w procesie i w kominie:

  • Zakres pomiarowy: 0-100 mg/m3
  • Limit detekcji: < 1 mg/m3
  • Gaz kominowy: poniżej punktu rosy (zawilgocenie komina)
  • Zakres prędkości przepływu gazu kominowego: 1-20 m/s

Typowe zastosowania systemu pomiarowego dla kominów zawilgoconych:

  • Zastosowania wymagające zgodności z normą PN-EN 14181 i PN-EN 15267
  • Dla zastosowań z korozyjnym gazem kominowym (np. instalacje odsiarczania na mokro) dostępna jest wersja ze zwiększoną odpornością na korozję
  • Spalarnie odpadów z instalacjami mokrych skruberów i mokrych elektrofiltrów
  • Kotły w przemyśle drzewnym i papierniczym
  • Procesy metalurgiczne i chemiczne obejmujące instalacje mokrych skruberów

Zobacz również: