PCME View 370

Pyłomierz  PCME View 370 wykorzystuje unikalną, opatentowaną technologię PCME EletroDynamic™- elektryfikacji sondy. Część elektroniki pyłomierza mierzy przebieg prądu wywołanego cząstkami oddziałującymi na uziemiony pręt wsunięty do wnętrza komina. Z sygnału wydzielane jest pasmo częstotliwości i odfiltrowywany przebieg prądu stałego wywołany

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Pyłomierz  PCME View 370 wykorzystuje unikalną, opatentowaną technologię PCME EletroDynamic™- elektryfikacji sondy. Część elektroniki pyłomierza mierzy przebieg prądu wywołanego cząstkami oddziałującymi na uziemiony pręt wsunięty do wnętrza komina. Z sygnału wydzielane jest pasmo częstotliwości i odfiltrowywany przebieg prądu stałego wywołany

zderzeniami cząsteczek.

Pyłomierz został zaprojektowany do wysokiej jakości pomiaru emisji gdzie certyfikaty nie są wymagane przepisami. Integralne procedury samokontrole określają rzetelność przyrządu i pewność danych w odniesieniu do weryfikacji manualnej. Kalibracja w mg/m3 w odniesieniu do próbki izokinetycznej jest znacznie uproszczona dzięki zapisaniu danych w integralnym, przejściowym rejestratorze danych. W przeciwieństwie do innych przyrządów, View 370 jest wewnętrznie kalibrowany w odniesieniu do wszystkich danych, dane wyjściowe i wyniki są kalibrowane i przeliczane bezpośrednio do mg/m3.

Wykrywanie nieszczelności worka lub lokalizacja uszkodzonego worka odbywa się bądź na ekranie lub komputerze (za pomocą opcjonalnego oprogramowania komputerowego DustView and Predict).

ZALETY:

  • Rzetelne pomiary emisji pyłów w mg/m3 z wykorzystaniem unikalnej technologii elektryzacji sondy ElectroDynamic™
  • Wersja PLUS umożliwia monitorowanie emisji za pomocą wielokanałowej sieci obejmującej całą instalację (od 1 do 16 czujników)
  • funkcje auto- diagnostyczne
  • Wyraźnie widoczne impulsy czyszczenia filtru workowego dzięki integralnemu rejestratorowi impulsów wykorzystującemu oprogramowanie PC-ME DUST TOOLS
  • Alarmy ( z konfigurowaną zwłoką) w oparciu o uśrednione bieżące dane i dane chwilowe dla rzetelnego wykrywania i diagnostyki usterek instalacji.
  • Integralny rejestrator danych
  • Automatyczna kontrola zera, zakresu, zanieczyszczenia sondy i komunikacji.
  • Funkcja automatycznego wyboru zakresu (przyrząd ustawia swój zakres dynamiczny w celu dopasowania do szybkozmiennych impulsów pyłu, zazwyczaj w komorach worków filtracyjnych po odwróceniu przepływu) w celu zapewnienia poprawności pomiaru.
  • Uproszczona kalibracja w odniesieniu do próbki izokinetycznej.

ZASTOSOWANIE:

  • kontrola pracy filtrów workowych

 

 

Specyfikacja:

Zakres pomiarowy

0-10 mg/m3 to 0-500 mg/m3

Temperatura spalin

0-250°C, 0-400°C, 0-800°C

Klasa ochrony obudowy

IP-65

Zasilanie

24 VDC z przetwornika

Klasa ochrony obudowy

IP-65 (aluminiowa obudowa)

Zasilanie

24 VDC poprzez przetwornik

Sygnały wyjścia (standard)

Ethernet (Modbus TCP)

4 x 4-20mA

1 x RS485 (Modbus RTU)

4 przekaźniki