Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Przenośne automaty do poboru prób ścieków i wód powierzchniowych GLS / 3700 / 6712 firmy TELEDYNE ISCO

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

Przenośne urządzenia służą do automatycznego poboru prób wód powierzchniowych oraz ścieków w warunkach terenowych. Pobór prób może być realizowany w oparciu o czas, przepływ lub parametry fizykochemiczne. Urządzenia wyróżniają się wysoką dokładnością poboru zaprogramowanych objętości, a także szerokimi możliwościami konfiguracji butelek. Wymiary samplerów pozwalają na montaż w studzienkach kanalizacyjnych.


Przenośne samplery firmy Teledyne Isco umożliwiają automatyczny pobór prób wody i ścieków. Dostępne są w trzech różnych wersjach – od najprostszego modelu GLS, służącego do zastosowań prostych, gdzie istotne jest pobranie próby zbiorczej proporcjonalnie do czasu lub przepływu – do zaawansowanego technicznie modelu 6712, przystosowanego dodatkowo do wszechstronnego monitoringu wody i ścieków. Użytkownik każdej wersji urządzenia ma możliwość elastycznego sterowania objętością pobieranych prób, w zakresie od 10 do 9900 ml oraz określenia warunków poboru.

Wszystkie automaty do poboru firmy Teledyne Isco wyposażone są w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o max. wysokości podnoszenia do 8,5 m (model 6712), zapewniającą prędkość przepływu próbki w linii ssącej na całej jej długości powyżej 0,5m/s. Linia ssąca jest każdorazowo przedmuchiwana przed poborem i po poborze oraz, w zależności od typu urządzenia, automatycznie przepłukiwana cieczą źródłową. Ultradźwiękowy, bezkontaktowy czujnik detekcji cieczy, gwarantuje wysoką powtarzalność poboru na poziomie ±5% oraz brak wrażliwości na zmienne przewodnictwo pobieranej cieczy.

Ponadto zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu (wymagany jest przepływomierz), w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów (model 6712). Niezależnie od aktualnego programu, można także ręcznie (z pulpitu sterowniczego) sterować pobieraniem prób. Model 6712 posiada możliwość rozbudowy o przepływomierze ścieków oraz zintegrowane sondy pomiarowe: pH, temperatury, konduktywności, tlenu rozpuszczonego itp.

W każdym z typów samplerów istnieje możliwość doboru odpowiedniej do danej aplikacji konfiguracji butelek – od pojedynczych butelek zbiorczych do zestawu 24 butelek. Istnieje również możliwość wydzielenia poszczególnych butelek z zestawu na próbki tzw. zdarzeniowe.

Wszystkie samplery firmy Teledyne Isco posiadają stopień szczelności kontrolera IP 67 i przystosowane są do mocowania w studniach kanalizacyjnych.

 

Zastosowania:

 • monitoring sieci kanalizacyjnych
 • monitoring procesów przemysłowych
 • monitoring wód powierzchniowych
 • obserwacja opadów burzowych

Zalety:

 • pobór powtarzalnych, reprezentatywnych prób wody i ścieków; niezawodność i precyzja poboru próbki
 • pięć trybów poboru prób: proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy: przy przekroczeniu któregoś z zadanych parametrów lub po otrzymaniu sygnału z innego urządzenia, ręczny: pobranie prób niezależnie od ustawionego programu, losowy
 • pobór prób średniodobowych proporcjonalnie do przepływu (sygnał z urządzenia zewnętrznego lub przepływomierza zintegrowanego), możliwość ciągłego pomiaru oraz rejestracji pH i temperatury prób chwilowych
 • możliwość poboru prób we współpracy z urządzeniem zewnętrznym np.: przepływomierzem, pH-metrem, konduktometrem, itd; pobór przy przekroczeniu wartości progowych mierzonych parametrów,
 • bogate oprogramowanie umożliwiające pobór prób zgodnie z wymaganiami użytkownika (w zależności od typu od 2 do 5 niezależnych programów próbkowania)
 • stopień szczelności kontrolera IP67
 • możliwość monitoringu wód burzowych
 • odporna obudowa z tworzywa typu ABS wzmacnianego włóknem szklanym – odporna na działanie promieni UV oraz korozję
 • niezawodna wysokowydajna pompa perystaltyczna (max. wysokość podnoszenia 7,9 lub 8,5m)
 • łatwa obsługa urządzeń
 • możliwość rozbudowy o opcje dodatkowe (model 6712) w każdym momencie eksploatacji
 • menu w jęz. polskim

SAMPLER

GLS 3700 3710 6712
Compact Full Size Compact Full Size Compact Full Size

Pobór prób w stałych odstępach czasu

Pobór prób w zmiennych odstępach czasu

Pobór prób zależnie od wskazań czujnika poziomu

Pobór prób zależnie od wskazań czujnika przepływu

Pobór prób na podstawie niskich lub wysokich punktów: poziomu, przepływu, ORP, pH, itd.

Blokowanie dostępu do programu za pomocą hasła

Program dwuczęściowy

RS 232

Opcja wyjścia analogowe 0(4) – 20mA

3

Trwałość baterii podtrzymującej pamięć i zegar wewnętrzny

5 lat

Drogi transmisji danych do komputera

RS 232 RS 232 RS 232, modem GSM, modem radiowy, Jednostka Transmisji Danych

Opcje dodatkowe

Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływom, czujnika poziomu, pH-metru, konduktometru itp. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, czujnika poziomu, pH-metru, konduktometru itp. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: przepływomierza, pH-metru, konduktometru, itd., modemu komunikacji radiowej i GSM
Możliwość podłączenia w każdej chwili eksploatacji modułów pomiarowych serii 700 tj: przepływomierza, pH-metru itp.

Opcje dodatkowe modeli 6712 dostępne na każdym etapie eksploatacji:

 • integrowane z samplerem:
  • sondy pomiarowe parametrów fiz.-chem. ścieków tj.: pH, temperatura, konduktywność, tlen rozpuszczony, potencjał redox
  • przepływomierze ścieków (pobór proporcjonalny do przepływu)
  • deszczomierz – możliwość próbkowania wód burzowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
  • modem transmisji GSM/GPRS
 • systemy montażowe

 

 

Specyfikacja:

SAMPLER

GLS 3700 3710 6712

Compact Full Size Compact Full Size Compact Full Size

Wysokość

67,3 cm 70,5 cm 64,1 cm 70,5 cm 73,3 cm 70,1 cm 68,6 cm

Średnica

41,9 cm 45 cm 55,5 cm 45,1 cm 48,9 cm 45,1 cm 50,7 cm

Ciężar

11,1 kg 11,3 kg 16,8 kg 11,3 kg 14,5 kg 14 kg 15 kg

Temperatura pracy

0 – 49ºC

Konfiguracja butelek

1×3,7 l PE, 1×10,
0 l PE, szkło
24×0,5 l PE, 1×10,
0 l PE, szkło
24×1 l PP, 24×0,35 l szkło
1×10,0 l, szkło
1×10,0 l PE, szkło 1×10,0 l PE, szkło
1×15 l PE
24×0,5 l PE
12×0,35l szkło
1×10,0 l PE, szkło
24×1 l PP
24×0,35 l szkło
12×1 l PP
12×0,95 l szkło
8×2,0 l PE
8×2,0 l szkło
4×4,0 l PE, szkło
1×10,0 l PE, szkło
1×15 l PE
1×20,0 l PE, szkło

Chłodzenie

Lód lub wkłady lodówkowe

Zasilanie

12V, akumulator/bateria/zasilacz 230V

Obudowa

Wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne typu ABS, odporne na działanie promieni UV

Stopień szczelności

IP 67 (NEMA 4X, 6)

Pompa

Perystaltyczna, umożliwiająca pobór prób zgodnie z normą ISO 5667/10, system perystaltyczny eliminuje konieczność stosowania pośrednich naczyń kalibracyjnych narażonych na zanieczyszczenie i sprzyjających zanieczyszczaniu kolejnych pobieranych prób

Przedmuchiwanie linii ssącej

Przed- i po każdej próbce

Przepłukiwanie linii ssacej

Tryb manualny przepłukiwania Tryb automatyczny: ustawialne od 1 do 3 razy przed i po pobraniu próby

Wskaźnik uszkodzenia linii

Linia ssąca

1 –30m z winylu lub teflonu, średnica wewn. 3/8” (0,95cm) – zgodnie z normą ISO 5667/10

Maksymalna wysokość podnoszenia

7,9 m 7,9 m 8,5 m

Ustawialna objętość próby

10 – 9990 ml

Typowa powtarzalność

+/- 5 ml / +/- 5 %

Detektor cieczy

Bezkontaktowy, z kompensacją zmian wysokości podnoszenia, nie wrażliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy

Wielkość próby ustawialna w ml

Ochrona przed przelaniem

Urządzenie nie zaakceptuje objętości próby lub sumy prób, która spowodowałaby przelanie się cieczy z butelek

Automatyczne zakończenie pracy po wypełnieniu programu

Programy próbkowania

2 3 5

Opóźnienie programu

Ustawialny początek próbkowania: czas i data,programowany stan parametrów jak np: pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych Ustawialne (koniec/początek próbkowania): czas i data; programowany stan parametrów jak np.: pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych Ustawialne (koniec/początek próbkowania): czas i data; programowany stan parametrów jak np.: pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych lub wewnętrznych modułów