Przemysłowe analizatory firmy C.I. ANALYTICS

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Służą do pomiaru stężeń siarkowodoru H2S metodą kolorymetryczną. W ofercie znajdują się zarówno analizatory śladowych stężeń (ppb) jak i wysokich (tysiące ppm). Dostępne są analizatory w wersji przeznaczonej do stref zagrożenia wybuchem oraz normalnej. Dodatkowo w ofercie znajdują się analizatory całkowitej siarki TSR, chlorków i azotu w gazach i cieczach oraz paliwach.


Służą do pomiaru stężeń siarkowodoru H2S metodą kolorymetryczną. W ofercie znajdują się zarówno analizatory śladowych stężeń (ppb) jak i wysokich (tysiące ppm). Dostępne są analizatory w wersji przeznaczonej do stref zagrożenia wybuchem oraz normalnej. Dodatkowo w ofercie znajdują się analizatory całkowitej siarki TSR, chlorków i azotu w gazach i cieczach oraz paliwach.

Zobacz również:


No items found