Pompy dozujące

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Pompy dozujące, cyfrowe pompy dozujące, pompy dozujące Smart, pompy dozujące Grundfos. Szybkie dokładne i precyzyjne dozowanie sprawia, że pompy dozujące mają zastosowanie w wielu instalacjach i systemach dozowania. Potrafią optymalnie dozować nawet bardzo specyficzną ciecz. To idealne rozwiązanie jeżeli potrzebujesz niezawodnych i wydajnych pomp dozujących.


Oferujemy pompy dozujące firmy Grundfos – Alldos do zastosowań w technologiach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz procesach przemysłowych.
W zakresie naszej oferty znajdują się pompy membranowe Grundfos Smart (DDE, DDC, DDA) wyposażone w silnik krokowy pracujące w zakresie 2,5ml-30l/h. Zastosowanie silnika krokowego w pompie pozwala na bardzo dokładne dozowanie oraz redukcję skoków ciśnienia i pulsacji w instalacji dozującej.
Kolejnym oferowanym przez nas typoszeregiem urządzeń jest pompa Grundfos DDI, która również wyposażona jest w silnik krokowy (jak pomy Grundfos Smart). Pompy te pracują w zakresie wydajności od 75ml/h do 150l/h i ciśnieniu do 10 bar.
W przypadku konieczności dozowania wyższych wydajności polecamy pompy Grundfos DMX oraz Grundfos DMH. Pompy Grundfos DMX, DMH są mechanicznymi membranowymi pompami dozującymi. Są one przeznaczone do pracy w zakresie od 4l/h do 2x1150l/h i ciśnienia maksymalnego 10 bar. Pompy mogą być wyposażone w serwomtor lub silniki w wykonaniu ATEX. Pompy dozujące DMX są to urządzenia z silnikiem zewnętrznym i napędem hydraulicznym. Pompy membranowe DMH są to pompy dozujące z zewnętrznym silnikiem asynchronicznym, działające na zasadzie ruchu posuwisto-zwrotnego z hydrauliczną regulacją membrany. Możliwość zastosowania do pracy przy dużych obciążeniach.
Typowe obiekty gdzie można zastosować ww. pompy dozowania:

 • stacje uzdatniania wody (SUW)
 • oczyszczalnie ścieków (OŚ)
 • elektrownie
 • rafinerie
 • baseny, aquaparki
 • produkcja żywności (mleczarnie, browary, produkcja słodyczy)
 • szpitale

Doskonałe w systemach do oczyszczania wody pitnej, oczyszczalnia ścieków przy dozowaniu m.in.:

 • PIX, PAX, koagulanty, polielektrolity,
 • nadmanganian potasu (KMnO4)
 • dwutlenek chloru (ClO2)
 • podchloryn sodu (NaClO)
 • kwasy (solny, siarkowy)
 • ługu (KOH, NaOH)

Zobacz również:


No items found