Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

FILTRY BERNOULLI BSG/BSP/BSS

Przemysłowe filtry BERNOULLI SYSTEM (Szwecja) zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową sitową. Filtr Bernoulliego jest automatycznym, samopłuczącym się filtrem do całkowicie ciągłej pracy. Dzięki niezwykle prostej budowie charakteryzują się następującymi, unikalnymi cechami: niezawodne działanie, łatwa instalacji, niska strata ciśnienia i niskie koszty eksploatacji.

SAMOPŁUCZĄCE FILTRY SITOWE

 

 • Wykonane materiałowe
  • BSP – PVC-U, wymiary DN65 – DN100, przepływ do 130 m3/h
  • BSG – laminat poliestrowo szklany, wymiary DN100 – DN800, przepływ do 8000 m3/h
  • BSS – stal 3016L, wymiary DN80 – DN400, przepływ do 2100 m3/h
 • Dostępne kosze filtracyjne w zakresie 0,1 – 2,0 mm
  • Stal nierdzewna 316L
  • Tytan
  • Duplex
 • niska i stała strat ciśnienia (do 0,2 BAR)
 • efektywna praca i płukanie od 0.3 bar
 • montaż w dowolnej pozycji
 • automatyczne płukanie podczas prac
 • ciśnienie do 10 bar, wyższe parametry na życzenie

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIA

FILTRACJA

Zamknięty zawór płuczący.

Tłok ponad koszem filtracyjnym.

PŁUKANIE FAZA 1

Otwarty zawór płuczący.

Duże zanieczyszczenia są wymywane.

PŁUKANIE FAZA 2

Tłok dwukrotnie przechodzi
przez kosz filtracyjny
usuwając cząsteczki z jego powierzchni.

 

 

Dodatkowe informacje:

ROTAREX Karta katalogowa

 

 

 

Zastosowanie w sondach AQUALABO inteligentnych cyfrowych sensorów pomiarowych, umożliwia zapamiętywanie danych oraz kalibracji w czujnikach, co pozwala na szybkie użycie w terenie, bez konieczności re-kalibracji.

Ze względu na standardowy sposób komunikacji RS485, sondy AQUALABO przystosowane są do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami, w tym automatami do poboru prób 6712, Avalanche oraz przepływomierzami do ścieków Signature, 2100 firmy Teledyne Isco. Umożliwiają stworzenie kompletnego systemu monitoringu ścieków. W połączeniu z samplerem lub przepływomierzem, zbieranie i obróbkę danych umożliwia oprogramowania Flowlink®.

Sonda PHEHT realizuje pomiar parametrów fizykochemicznych tj.: temperatura, pH oraz redox w ciekach i zbiornikach naturalnych o przewodności od 20µS/cm do 2000µS/cm oraz ściekach o konduktywności powyżej 200mS/cm. Zastosowanie czujnika referencyjnego Plastogel® PONSEL o wydłużonej żywotności znacząco wydłużyło czas pracy sondy bez potrzeby wymiany elektrod. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykorzystywania sondy do pomiarów w ściekach surowych.

Sonda C4E wykorzystuje do pomiaru system 4 elektrod: pary elektrod grafitowych – pomiarowych, oraz pary elektrod platynowych regulujących napięcie przykładane do elektrod grafitowych, zapobiegające osadzaniu się zanieczyszczeń.

 

ZALETY:

 • Możliwość współpracy z urządzeniami firmy Teledyne ISCO tj.: automaty do poboru prób ISCO 6712/Avalanche oraz przepływomierze ISCO Signature, 2100.
 • Niewielki rozmiar urządzenia (średnica ok. 2,5cm, długość 16 / 20 cm).
 • Możliwość współpracy z czytnikiem danych ODEON lub komputerem PC. Oprogramowanie CLASENS lub Flowlink.
 • Elektrody są łatwo wymienialne w warunkach polowych.
 • Wysoka dokładność pomiarowa.

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych. W celu dokładnego pomiaru wysokości opadu deszczu, zastosowano technikę „naczynia przelewowego”. Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane na czułość: 0,1 mm – wysokość opadu powodującego pojedynczy impuls. Deszczomierz może tworzyć z urządzeniem rejestrującym niezależny system, zasilany bateryjnie, umożliwiający ciągły pomiar i rejestrację danych a także, w połączeniu z innymi urządzeniami tj. automaty do poboru prób (6712, Avalanche), przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych (2150, 4250) oraz sondy wieloparametrowe (YSI600), umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu.

Funkcje podstawowe:

•Możliwość poziomowania w trzech punktach oraz zintegrowana poziomica pęcherzykowa ułatwiają ustawienie deszczomierza w celu uzyskania maksymalnej dokładności;
•Łożyska szafirowe na łyżce przechylającej są sprężynowane, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk i zapewnić stałą pracę w szerokim zakresie temperatur;
•Siatki przykrywają wszystkie otwory, aby zapobiec zatykaniu deszczomierza przez liście, owady i inne zanieczyszczenia;
•Dołączony 50-stopowy kabel łączy się bezpośrednio z kompatybilnymi przepływomierzami i próbnikami Teledyne ISCO.

Zastosowania

•Monitorowanie odpływu wód opadowych;
•Badania napływu i infiltracji;
•Monitorowanie przelewów kanalizacji ogólnospławnej;
•Programy CMOM i CSO/SSO (monitorowanie i zapobieganie przelewom kanalizacyjnym);
•Ogólne pomiary opadów.

 

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Dezynfekcja ścieków szpitalnych, w tym wysokozakaźnych przy wykorzystaniu środków utleniających m.in. podchlorynu sodu

 

Podstawy Prawne

Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do prowadzenia dezynfekcji ścieków. Obliguje je do tego Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

 

Metody dezynfekcji ścieków

Sposób dezynfekcji ścieków zależy od wielu czynników:

 • rodzaju ścieków i procesów zastosowanych przed dezynfekcją
 • składu biologicznego ścieków (ilość i jakość drobnoustrojów)
 • sposobu wykorzystania oczyszczonych ścieków

W zależności od ww. kluczowych czynników stosowane są dwie główne metody dezynfekcji ścieków szpitalnych:

 • wykorzystanie lamp UV
 • dezynfekcja podchlorynem sodu

Podchloryn jest najbardziej popularnym środkiem dezynfekcyjnym, który skutecznie unieszkodliwia mikroorganizmy: bakterie, wirusy oraz grzyby. Jego skuteczność została potwierdzona w trakcie wielu lat eksploatacji w obiektach na całym świecie.

 

Wiedza i doświadczenie

Jako firma OMC Envag mamy 30 lat doświadczenia w aplikacjach związanych z dezynfekcją wody i ścieków.  Współpracujemy z klientami począwszy od wykonania doboru urządzeń, wykonania koncepcji, współpracy przy projekcie, dostawie urządzeń, montażu na miejscu, rozruchu instalacji oraz szkoleniu załogi.

Posiadamy konkretne rozwiązania, oparte o dezynfekcję z wykorzystaniem podchlorynu sodu:

 • dla mniejszych wydajności jest to dozowanie roztworu podchlorynu z wykorzystaniem pomp dozowania marki Grundfos wraz z akcesoriami i są to gotowe stacje dedykowane dla średnich przepływów ścieków:
  • do 3m3/h,
  • do 8m3/h
  • powyżej 8m3/h

Najpopularniejsze modele pomp wykorzystywane w tych aplikacjach to: Grundfos Smart S DDA, Grundfos Smart S DDC, Grundfos Smart S DDE.

 • dla większych wydajności wykorzystanie elektrochloru tj. produkcja podchlorynu sodu z soli kuchennej

 

Gotowe stacje dozowania dla typowych przepływów posiadamy dostępne od ręki!

 

 

Zakres oferty w praktyce

Dezynfekcja ścieków szpitalnych w tym zakaźnych (z oddziałów zakaźnych) przy użyciu (dozowaniu) podchlorynu może być wykonywana z wykorzystaniem różnych procesów:

 • proces porcjowy: do zbiornika wyrównawczego o znanej pojemności trafia pewna ilość ścieków, następuje dozowania środka dezynfekcyjnego z zachowaniem odpowiedniego czasu kontaktu, po tym czasie ścieki są odprowadzane do kanalizacji
 • proces z wykorzystaniem przepływomierza ścieków: sterowanie wydajnością pompy dozowania odbywa się z uwzględnieniem zmieniającego się strumienia ścieków
 • proces z wykorzystaniem dozowania kalendarzowego (godzinowego), strumień ścieków w szpitalu zmienia się w trakcie trwania doby i charakteryzuje się dwoma szczytami produkcji ścieków: poranną oraz popołudniową. Pompy Grundfos Smart DDA oferowane przez OMC Envag posiadają funkcję automatycznej zmiany wydajności pompy w ciągu doby, konkretne nastawy są wprowadzane przez obsługę na podstawie obserwacji zużycia wody.
 • ręczna zmiana wydajności pompy przez przeszkolonego pracownika obiektu, w tym przypadku najlepiej sprawdzają się ekonomiczne pompy Grundfos DDE oraz Smart DDC wyposażone w wyświetlacz

 

W naszych systemach wykorzystujemy asortyment GRUNDFOS wraz z armaturą:

 • pompy dozowania Grundfos, w tym modele Smart, DMX, DMH
 • zawory stopowe z czujnikiem poziomy/lance ssące Grundfos
 • zawory dozowania Grundfos
 • zawory wielofunkcyjne/zawory stabilizacji/zawory nadmiarowe (przelewowe) Grundfos
 • zbiorniki z miejscem na pompę

Dostarczamy również kompletne rozwiązania panelowe.

 

Właściwe dobrane urządzenia pozwolą na efektywne,
sprawne oraz długotrwałe działanie układu.

 

 

 

Kompleksowe rozwiązania dezynfekcji ścieków

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie dezynfekcji wody i ścieków. Szeroki zakres oferty począwszy od pomp dozowaniach podchlorynu sodu, instalacji dozowania chloru gazowego, aż po wytwarzanie podchlorynu na miejscu z wykorzystaniem elektrolizerów Selcoperm firmy Grundfos i generatorów dwutelnku chloru (ClO2) Oxiperm oraz Oxiperm Pro firmy Grundfos. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie z doborze optymalnych rozwiązań w zakresie chlorowania. Świadczymy usługi nadzoru nad montażem oraz uruchomienia ww. urządzeń.

 

Dezynfekcja ścieków szpitalnych

Ze względu na obowiązujące normy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków, konieczne jest wykonywanie dezynfekcji ścieków szpitalnych, aby te normy spełnić; w szczególności dotyczy to ścieków zakaźnych (także z miejsc pobytu osób z COVID-19). Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zarówno do mniejszych aplikacji z wykorzystaniem gotowego roztworu podchlorynu sodu – czyli stacji dozowania (chloratorów) opartych o pompy dozowania Grundfos Smart, jak i dużych, gdzie stosuje się elektrolizę soli, w oparciu o system Selcoperm Grundfos (produkcja podchlorynu sodu na miejscu- elekotrolizery).

Dowiedz się więcej: Dynfekcja ścieków szpitalnych

 

Zobacz również:

 

Układy dozowania chemii we wszystkich procesach uzdatniania wody. Dozowanie dezynfektantów, antyskalantów, biocydów, korektorów pH w procesach korekcji wody chłodzącej. Oferujemy zarówno kompletne panele dozowania wyposażone w armaturę, jak i pompy do posadowienia na zbiornikach z chemią. Jako dystrybutor firmy Grundfos stosujemy membranowe pompy dozowania zarówno w zakresach od kilku ml/h do 200l/h z wykorzystaniem pomp cyfrowych Grundfos Smart DDA, DDC, DDE, DDA XL, DDE XL, DDI. W zakresie dozowania 200l/h aż do 3000l/h mamy w sprzedaży pompy membranowe DMX oraz tłokowo-membranowe DMH.

Więcej informacji:

Wykonujemy kompletne panele dozowania dedykowane do przemysłu papierniczego zapewniające niezawodne i precyzyjne dozowanie kleju m.in. na prasę zaklejającą. Projektujemy i wykonujemy tablice dozowania w kilku wariantach:

 • z rotametrem oraz wtórnym rozcieńczaniem (mieszacz statyczny)
 • z opomiarowaniem przepływu z wykorzystaniem specjalistycznego przepływomierza
 • proste układy dozowania wyposażone w pompę, podstawową armaturę oraz cylinder kalibracyjny

 

Stosowane najczęściej pompy Grundfos Smart S typu DDA w tego typu aplikacjach gwarantują optymalizacje procesu dozowania dzięki swojej konstrukcji oraz funkcjom:

 • możliwość stosowania zaworów sprężynowych dedykowanych na lepkie media
 • opcja „slow mode”, czyli dozowanie mediów o podwyższonej lepkości z równoczesną redukcją maksymalnej wydajności (do 50% oraz 25%)
 • wbudowany silnik krokowy umożliwiający precyzyjne dozowanie nawet przy bardzo małych ilościach i redukujący zjawisko uderzenia hydraulicznego

 

Środki chemiczne w przemyśle papierniczym mogą być dozowana w następujących procesach:

 • produkcja papieru i celulozy
 • przygotowanie wody
 • oczyszczanie ścieków

 

Co możemy zaproponować:

 • Układy dozujące Grundfos (tablice, kompletne zabudowane panele dozowania)
 • Pompy dozowania
 • Przepływomierze
 • Kolumny kalibracyjne

 

Systemy dozowania dedykowane do rolnictwa i ogrodnictwa

 

Oferujemy systemy dozowania dedykowane do rolnictwa i ogrodnictwa. Pompy dozowania mogą być wykorzystywane np. przy uprawie borówki amerykańskiej, kwiatów ozdobnych, oraz nawożeniu upraw i sadów.

Dostarczamy pompy membranowe zapewniające niezawodne i precyzyjne dozowanie nawozów płynnych m.in. azotowych, fosforowych w odpowiednich wykonaniach materiałowych (odporne na kwasy). Projektujemy i wykonujemy zarówno tablice dozowania jak i pojedyncze pompy w kilku wariantach:

 • proste pompy dozowania dozujące na zasadzie załącz/wyłącz ze stałą wydajnością np. Grundfos DDE B
 • układy dozujące w oparciu o pompy Grundfos DDE P, DDC oraz DDA AR z możliwością zdalnej (impulsowo, analogowo) regulacji wydajności pomp dozowania do zmieniającego się przepływu (przy wykorzystaniu wodomierza)
 • wyrafinowane układy w oparciu o pompy Grundfos DDA FC (z pomiarem przepływu) oraz DDA FCM (z systemem AutoFlow Adapt, czyli automatycznego dopasowania wydajności dozowania do zmieniającego się ciśnienia w rurociągu).
 • zastosowanie sterownika Walchem z pomiarem pH (sondą pomiarową) czyli automatyczny system kompensacji wydajności dozowania pompy do zmieniającego się pH wody.

 

W odróżnieniu do eżektorowego systemu dozowania nasze rozwiązania są bardziej precyzyjne gdyż umożliwiają dozowanie nawozów płynnych proporcjonalnie do zmieniającego się przepływu, dodatkowo pompy dozowania Grundfos wyposażone w silnik krokowy są wyjątkowo dokładne a dozowane dawki powtarzalne, nawet przy bardzo małych przepływach.

Możemy zaoferować następujące zakresy wydajności pomp dozowania:

 • Grundfos Smart S: od 2,5ml/h do 30l/h
 • Grundfos Smart XL: od 75ml do 200l/h
 • Grundfos DME: od 468ml do 940l/h
 • Grundfos DMX/DMH: od kilku l/h do 2m3/h

 

Co możemy zaproponować:

 • Układy dozujące Grundfos (tablice, kompletne zabudowane panele dozowania)
 • Pompy dozowania
 • Sterowniki Walchem wyposażone w sondy pH

Oferujemy kompleksowe rozwiązania kontroli podstawowych pomiarów, kluczowych dla zachowania optymalnych parametrów wody chłodzącej, takich jak: pH, Redox (ORP), konduktywność, korozja ogólna i wżerowa. Oferowane przez nas sterowniki Walchem W100, W600, W900 posiadają wgrane algorytmy dedykowane do programów uzdatniania wody. Wszystkie kontrolery wyposażone w wyświetlacz oraz możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń takich jak pompy dozowania, zawory odsalania, zawory wody uzupełniającej.

 

Więcej informacji: