Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Zastosowanie w sondach AQUALABO inteligentnych cyfrowych sensorów pomiarowych, umożliwia zapamiętywanie danych oraz kalibracji w czujnikach, co pozwala na szybkie użycie w terenie, bez konieczności re-kalibracji.

Ze względu na standardowy sposób komunikacji RS485, sondy AQUALABO przystosowane są do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami, w tym automatami do poboru prób 6712, Avalanche oraz przepływomierzami do ścieków Signature, 2100 firmy Teledyne Isco. Umożliwiają stworzenie kompletnego systemu monitoringu ścieków. W połączeniu z samplerem lub przepływomierzem, zbieranie i obróbkę danych umożliwia oprogramowania Flowlink®.

Sonda PHEHT realizuje pomiar parametrów fizykochemicznych tj.: temperatura, pH oraz redox w ciekach i zbiornikach naturalnych o przewodności od 20µS/cm do 2000µS/cm oraz ściekach o konduktywności powyżej 200mS/cm. Zastosowanie czujnika referencyjnego Plastogel® PONSEL o wydłużonej żywotności znacząco wydłużyło czas pracy sondy bez potrzeby wymiany elektrod. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykorzystywania sondy do pomiarów w ściekach surowych.

Sonda C4E wykorzystuje do pomiaru system 4 elektrod: pary elektrod grafitowych – pomiarowych, oraz pary elektrod platynowych regulujących napięcie przykładane do elektrod grafitowych, zapobiegające osadzaniu się zanieczyszczeń.

 

ZALETY:

 • Możliwość współpracy z urządzeniami firmy Teledyne ISCO tj.: automaty do poboru prób ISCO 6712/Avalanche oraz przepływomierze ISCO Signature, 2100.
 • Niewielki rozmiar urządzenia (średnica ok. 2,5cm, długość 16 / 20 cm).
 • Możliwość współpracy z czytnikiem danych ODEON lub komputerem PC. Oprogramowanie CLASENS lub Flowlink.
 • Elektrody są łatwo wymienialne w warunkach polowych.
 • Wysoka dokładność pomiarowa.

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych. W celu dokładnego pomiaru wysokości opadu deszczu, zastosowano technikę „naczynia przelewowego”. Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane na czułość: 0,1 mm – wysokość opadu powodującego pojedynczy impuls. Deszczomierz może tworzyć z urządzeniem rejestrującym niezależny system, zasilany bateryjnie, umożliwiający ciągły pomiar i rejestrację danych a także, w połączeniu z innymi urządzeniami tj. automaty do poboru prób (6712, Avalanche), przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych (2150, 4250) oraz sondy wieloparametrowe (YSI600), umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu.

Funkcje podstawowe:

•Możliwość poziomowania w trzech punktach oraz zintegrowana poziomica pęcherzykowa ułatwiają ustawienie deszczomierza w celu uzyskania maksymalnej dokładności;
•Łożyska szafirowe na łyżce przechylającej są sprężynowane, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk i zapewnić stałą pracę w szerokim zakresie temperatur;
•Siatki przykrywają wszystkie otwory, aby zapobiec zatykaniu deszczomierza przez liście, owady i inne zanieczyszczenia;
•Dołączony 50-stopowy kabel łączy się bezpośrednio z kompatybilnymi przepływomierzami i próbnikami Teledyne ISCO.

Zastosowania

•Monitorowanie odpływu wód opadowych;
•Badania napływu i infiltracji;
•Monitorowanie przelewów kanalizacji ogólnospławnej;
•Programy CMOM i CSO/SSO (monitorowanie i zapobieganie przelewom kanalizacyjnym);
•Ogólne pomiary opadów.

 

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Filtry Bernoulli dedykowane do układów chłodzenia. Dostawa kompleksowych rozwiązań w zakresie filtracji i separacji ciał stałych z wody. Filtry dostarczane są z lokalną skrzynką sterowania, płukanie załączane w zależności od czasu oraz spadku ciśnienia na filtrze. Filtracja zachodzi ciągle, także podczas procesu płukania. Zakres filtracji od 100 mikronów do 2000 mikronów. W sprzedaży posiadamy również separatory Lakos wykonane ze stali do usuwania ciał stałych z wody począwszy od wielkości zanieczyszczeń od 20mikronów.

 

Więcej informacji:

 

Czujnik natężenia przepływu LaserFlow Ex, mierzy przepływ w otwartych kanałach, za pomocą bezkontaktowej technologii Laser Doppler Velocity oraz technologii Ultradźwiękowego pomiaru poziomu. Czujnik wykorzystuje zaawansowaną technologię do pomiaru prędkości za pomocą wiązki laserowej, w jednym lub wielu punktach pod powierzchnią strumienia ścieków. Czujnik może być instalowany w strefach niebezpiecznych określonych jako Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G.

LaserFlow Ex jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w monitorowaniu ścieków. Dzięki barierze TIENET firmy Teledyne ISCO, jest on kompatybilny zarówno z przepływomierzem Teledyne ISCO Signature, jak i z modułem 2160 LaserFlow, w zależności od rodzaju instalacji.

Dzięki opcjonalnej technologii Doppler Ultrasonic Area, podczas zanurzania w wodzie, pomiar przepływu jest kontynuowany bez przerwy.

Po zamontowaniu specjalnie zaprojektowanego wspornika montażowego, LaserFlow Ex może być instalowany i usuwany z poziomu gruntu. Różnorodne opcje komunikacji umożliwiają programowanie i pobieranie danych w sposób zdalny. Informacje o jakości danych mogą być rejestrowane i przesyłane wraz z danymi o przepływie.

Zastosowania

•Instalacje w obszarach niebezpiecznych;
•Stałe pomiary przepływu dla CSO, SSO, I&I, SSE, CMOM i innych programów monitorowania kanalizacji;
•Pomiary przepływu w oczyszczalniach ścieków w zakresie dopływu i odpływu;
•Pomiary przepływu w procesach przemysłowych i ściekach odpływowych;
•Pomiary przepływu wód deszczowych i wód odpływowych;
•Płytkie pomiary przepływu w rurach o różnych rozmiarach.

Funkcje podstawowe

•Bezpieczna Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G;
•Bezkontaktowy pomiar prędkości i poziomu;
•Pojedynczy lub wielopunktowy pomiar pod powierzchnią płynu;
•Wytrzymała, zanurzalna obudowa o stopniu ochrony IP68;
•Wysoka jakość odczytów bez konieczności ręcznego kalibrowania.

 

Czujnik prędkości LaserFlow mierzy przepływ w otwartych kanałach za pomocą bezkontaktowej technologii Laser Doppler Velocity oraz bezkontaktowej technologii ultradźwiękowej. Czujnik wykorzystuje zaawansowaną technologię do pomiaru prędkości za pomocą wiązki laserowej, w pojedynczym lub wielu punktach pod powierzchnią strumienia ścieków.

Przepływomierz LaserFlow  dostępny jest w wersji stacjonarnej (z przetwornikiem Signature) oraz w wersji przenośnej (moduły serii 2100).
Przetworniki zapewniają szeroki zakres opcji komunikacji, dzięki czemu możliwe jest zdalne programowanie oraz import wyników pomiarowych i parametrów diagnostycznych z urządzenia.

ZASTOSOWANIE:

 • stacjonarny oraz okresowy pomiar natężenia przepływu;
 • pomiary niskich przepływów w pełnym zakresie średnic kanałów;
 • instalacje rozliczeniowe ścieków;
 • pomiary przepływu ścieków przemysłowych;
 • pomiary przepływu wód powierzchniowych.

 

  Dostępne są następujące opcje programowania:

 • Pomiar prędkości przepływu w jednym punkcie poniżej zwierciadła ścieków, w osi kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu na różnych głębokościach poniżej zwierciadła ścieków, w osi kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu w kilku punktach na tej samej głębokości poniżej zwierciadła ścieków, w przekroju poprzecznym kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu w kilku punktach na różnych głębokościach poniżej zwierciadła ścieków, w przekroju poprzecznym kanału

ZALETY:

 • Bezkontaktowy pomiar prędkości przepływu oraz poziomu ścieków;
 • Jedno lub wielopunktowy pomiar prędkości poniżej zwierciadła ścieków, odpowiedni do warunków pomiarowych;
 • Możliwość ciągłego pomiaru przepływu w warunkach zatopienia sondy LaserFlow  (po zintegrowaniu zanurzeniowej sondy AV, wyposażonej w ultradźwiękowy przetwornik pomiaru prędkości oraz ciśnieniowy czujnik pomiaru napełnienia);
 • Stopień szczelności sondy IP68, umożliwiający ciągłą pracę w studniach kanalizacyjnych;
 • Dwukierunkowy pomiar prędkości;
 • Możliwość zintegrowania z przetwornikiem Signature oraz 2100;
 • Specjalnie uchwyty do instalacji sensora zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było umieścić sondę z poziomu terenu, eliminując w ten sposób konieczność wchodzenia do studni (wersja przenośna);
 • Możliwość organizacji zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GSM/GPRS;
 • Dostępna sonda w wykonaniu Ex.

 

 

 

Moduł 2160 LaserFlow wykorzystuje bezkontaktową technologię Laser Doppler Velocity oraz bezkontaktową technologię ultradźwiękową do zdalnego pomiaru przepływu w otwartym kanale. Czujnik posiada zaawansowaną technologię pomiaru prędkości, dzięki wiązki laserowej.

LaserFlow jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w monitorowaniu ścieków.

W zastosowaniach terenowych, 2160 jest zazwyczaj zasilany za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych Teledyne ISCO, umieszczonych w module bateryjnym 2191. Dostępne są również inne opcje zasilania (w tym słoneczne).

Funkcje podstawowe

•Wytrzymała, wodoszczelna obudowa spełnia wymagania normy IP68;
•Interfejs wyjściowy Modbus.

Zastosowania

•Przenośne lub stałe pomiary przepływu dla CSO, SSO, I&I, SSE, CMOM i innych programów monitorowania kanalizacji;
•Płytkie pomiary przepływu w dużych i małych rurach;
•Pomiar przepływu w oczyszczalniach ścieków;
•Przenośniki i odpływy wody deszczowej (wymagana osłona przeciwsłoneczna);
•Kanały i kanały irygacyjne (wymagana osłona przeciwsłoneczna).

Opcje i akcesoria

•Opcje komunikacji przez telefon stacjonarny i komórkowy;
•TIENet™ 350 Czujnik prędkości;
•Zestawy montażowe czujników i narzędzia do pobierania z poziomu gruntu.

Modułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, w dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić jego obsługę i eksploatację. Przepływomierz wykonany jest w najwyższym stopniu szczelności IP68, co umożliwia jego użytkowanie w szczególnie trudnych warunkach pomiarowych tj. studnie kanalizacyjne, miejsca narażone na podtopienia. Bardzo niski pobór prądu pozwala na ciągły pomiar przepływu (do 15 miesięcy), z wykorzystaniem jednego zestawu baterii.

Przepływomierz serii 2100, w minimalnym zestawie funkcjonalnym, składa się z modułu pomiaru przepływu 2150 lub/i 2110 oraz modułu bateryjnego/ew. zasilacza sieciowego. Do odczytu chwilowych wartości mierzonych parametrów oraz importowania zapisanych danych służy notebook lub moduł klawiatury. Ze względu na modułową budowę przepływomierzy serii 2100, odpowiednia konfiguracja poszczególnych modułów umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu pomiarowego. Każdy z systemów pomiarowych może składać się z maksymalnie 4 różnych modułów pomiaru przepływu (2150 lub/i 2110).

2150 Area Velocity Module

2110 Ultrasonic Flow Module

 

 

 

Tak skonfigurowany system może zarówno mierzyć i rejestrować przepływ niezależnie w 4 miejscach pomiarowych, jak również w obrębie jednego punktu pomiarowego np. na dopływach do studni kontrolnej. Dodatkowo, zestaw może zostać wzbogacony o moduł wyjść analogowych, interfejs 2105, modem radiowy lub modem GPS/GPRS. Standardowo urządzenie posiada zaimplementowany protokół komunikacyjny Modbus ASCII. Firma Teledyne Isco oferuje oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji pracy przepływomierzy – Flowlink®5 i Flowlink®5 LE.

Oprogramowanie umożliwia obróbkę danych, tworzenie zaawansowanych zestawień, raportów oraz wykresów. Przepływomierze serii 2100 umożliwiają zorganizowanie zdalnego systemu monitoringu przepływu z wykorzystaniem serwera Flowlink®Pro. Przepływomierze dostępne są również w wykonaniu Ex.

 

Oprogramowanie Flowlink 5, 5LE służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA m.in.:

 • programowanie oraz zarządzanie pracą urządzeń (przepływomierze serii 2100)
 • importowanie wyników pomiarowych z samplerów (Avalanche, 6712) oraz przepływomierzy (2100, 4200)
 • graficzną prezentację wyników
 • generowanie raportów z całodobowych poborów prób
 • obróbkę statystyczną wyników
 • edycje danych
 • tworzenie wykresów oraz zestawień tabelarycznych
 • eksport danych do formatu CSV
 • archiwizację danych

IMPORT DANYCH Z URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE ISCO MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 • notebook lub komputer PC
 • przenośną pamięć ISCO 581 RTD
 • moduł klawiatury przenośnej ISCO 2101 Field Wizard

EDYCJA ZBIORU DANYCH:

 • możliwość graficznej oraz tabelarycznej edycji danych
 • zaawansowane narzędzia edycji danych
 • możliwość kopiowania, wklejania, wycinania itd.
 • możliwość doboru kolorystyki dla przedstawianych serii danych

RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMATY DO POBORU PRÓB:

 • eksport danych w formacie CSV do Excela, eksport wykresów i tablic w formacie PDF i HTML drukowanie wykresów i tablic, import i eksport danych

PRZYKŁADOWE RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMAT AVALANCHE:PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09 NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

SPROB.

BUT. GODZ. pH Temp. C°
S1,1 1 15:21 7.30 21.0
1,1 2 15:25 7.30 21.0
1,1 3 15:29 7.30 20.8

 

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1242128114 03:36 10-CZE-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: FACTORY114
PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09
NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

PROB.

BUT. GODZ. Fr-Temp C°
1,1 1 15:21 3.1
1,1 2 15:25 1.8
1,1 3 15:29 1.0

 

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1225790561 13:00 28-SYT-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
MODUL 750AV: 1229776071
SPRZET: A0 PROGRAM: 1.04
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: WLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM: ROZSZERZ 1
PROGRAM ROZP PRACE O 11:32 SR 28-SYT-09
OBJ PROBEK ZALEZNA OD PRZEPL

PROB. napel but. predkosc godz. przepl m obj m/s obj przeplywu
m3/h
obj przeplywu
m3
obj pobranej probki
ml
1,1 1 11:47 0.295 0.32 80.40 000018.073 180
1,1 2 12:02 0.295 0.28 71.12 000036.960 180
1,1 3 12:17 0.295 0.28 71.08 000055.934 190
1,1 4 12:32 0.295 0.30 75.72 000075.310 200

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie Flowlink 5.1 służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

Oprogramowanie Teledyne ISCO Flowlink wykorzystuje możliwości systemu Microsoft Windows®, do usprawnienia programu monitorowania przepływu, umożliwiając prowadzenie zaawansowanych badań i generowania raportów.

Oprogramowanie Flowlink służy do konfigurowania i pobierania danych z modułów przepływu Teledyne ISCO serii 2100, rejestratorów przepływu serii 4100, przepływomierzy serii 4200 i deszczomierzy z rejestracją 675. Flowlink pobiera również zapisane dane z próbników serii 6700 z modułami serii 700. Dane można zbierać za pomocą laptopa PC, urządzenia Teledyne ISCO 581 Rapid Transfer Device (RTD) lub zdalnie przez modem telefoniczny.

 

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA m.in.:

 • programowanie oraz zarządzanie pracą urządzeń (przepływomierze serii 2100)
 • importowanie wyników pomiarowych z samplerów (Avalanche, 6712) oraz przepływomierzy (2100, 4200)
 • graficzną prezentację wyników
 • generowanie raportów z całodobowych poborów prób
 • obróbkę statystyczną wyników
 • edycje danych
 • tworzenie wykresów oraz zestawień tabelarycznych
 • eksport danych do formatu CSV
 • archiwizację danych

 

IMPORT DANYCH Z URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE ISCO MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 • notebook lub komputer PC
 • przenośną pamięć ISCO 581 RTD
 • moduł klawiatury przenośnej ISCO 2101 Field Wizard

 

EDYCJA ZBIORU DANYCH:

 • możliwość graficznej oraz tabelarycznej edycji danych
 • zaawansowane narzędzia edycji danych
 • możliwość kopiowania, wklejania, wycinania itd.
 • możliwość doboru kolorystyki dla przedstawianych serii danych

 

RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMATY DO POBORU PRÓB:

 • eksport danych w formacie CSV do Excela, eksport wykresów i tablic w formacie PDF i HTML drukowanie wykresów i tablic, import i eksport danych